آیا قیام سراسری ایران یک حرکت قانونمند بود – قیام ایران

اندازه متن
Aa Aa

قیام ایران – قیام سراسری ایران یک حرکت خلق‌الساعه یا حرکتی قانونمند؟

گفتگو با عزیز پاک‌نژاد عضو شورای ملی مقاومت ایران

به نظر من رژیم در استیصال مطلق است در یک گردابی از مشکلات است و قادر نیست

همه چیز را همه جانبه محاسبه کند. رژیم مجبور است کارهایی که کرده و می کند انجام بدهد

باید عواقب آنرا تحمل کند. شناخت رژیم به نظرم بر روی تجربه قبلی آن بود.

رژیم فکر می کرد این بارهم مانند قبل با امکاناتی که دارد مردم را سرکوب کند وکارش را پیش ببرد.

رژیم نمی فهمد که این مقطعی که ما در آن هستیم یک دوران انقلابی است با مختصاتی که دارد.

نه رژیم رژیم پارسال است و نه همان امکانات سرکوب را دارد. هم فشار بیرونی و بین‌المللی و هم فشار درونی و جنگ باندها رویش است. از طرف دیگر فکر می کرد که زمان سرنگونی آن نرسیده زیرا آنرا فقط در دخالت خارجی می دید.

بنابر این به مردم توجهی نداشت. به بقیه پارامترهایی که بر محور نارضایتی مردم شکل گرفته توجه نداشت. فکر می کرد که می تواند مردم را راحت سرکوب کند. در یک اشتباه محاسبه احمقانه مردم را دست کم گرفته و روی نیروهای سرکوبگر خودش خیلی حساب کرده بود. علت کشتارهای بعدی هم از همین نفهمی در می آمد.

با اشکال جدیدی از مبارزه مردم مواجه شد و با اشکال جدیدی از سرکوب واکنش نشان داد. هنوز هم سردرگم هستند. خود خامنه‌ای می گفت که دشمن را عقب زدیم. یا روحانی می گفت که عددی نیستند. فرماندار قلعه حسن خان در تلویزیون آمد و می گفت که من خودم دستور زدن دادم از بالا فرمانی نیامده بود.

مطالب مرتبط

جلوه‌هایی از شهرهای میهن در جریان قیام سراسری – قیام ایران

«جمع کوچک» یا لشکرهای سازمان‌دهی‌شده؟!