دهم ربیع‌الثانی سالگرد وفات حضرت معصومه (ع)

پرچمدار و پیشتاز زنان رها و رزمنده مجاهد

دهم ربیع‌الثانی سالگرد وفات حضرت معصومه(ع)