صحنه هایی از جنایتهای قاسم سلیمانی معدوم سرکرده نیروی تروریستی قدس – اشرف – ۱۰ شهریور ۹۲

اندازه متن
Aa Aa

صحنه هایی از جنایتهای قاسم سلیمانی معدوم سرکرده نیروی تروریستی قدس – اشرف – ۱۰ شهریور ۹۲

صحنه هایی از جنایتهای قاسم سلیمانی معدوم

سرکرده نیروی تروریستی قدس

اشرف ـ ۱۰شهریور۹۲

جنایت بزرگ علیه بشریت   حمله مزدوران تحت امر مالکی به اشراف

نفوذ از درب شیر   غرب شهر اشرف   ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ ساعت ۵ بامداد

صحنه هایی از جنایتهای قاسم سلیمانی معدوم سرکرده نیروی تروریستی قدس-اشرف-۱۰شهریور۹۲

 صحنه شهادت مجاهد قهرمان عبدالحلیم نارویی

شهادت مجاهدان با دستهای بسته

پیکرهای شهدای قتلعام اشرف

زیرنویس:  حملات مزدوران عراقی رژیم به اشرف تحت فرمان قاسم سلیمانی

صحنه های هجوم با هاموی و تبر و شلیک

تصاویر موشکبارانهای لیبرتی

 و تصاویر موشک بارانها در لیبرتی

۲۱بهمن۹۱

۲۵خرداد۹۲

۵دی۹۲

۷آبان ۹۴

۱۴تیر۹۵