جهان پهلوان غلامرضا تختی در سالگرد جاودانگی اش

اندازه متن
Aa Aa

به یاد جهان پهلوان غلامرضا تختی در سالگرد جاودانگی اش.

فواره های فخر به یادت بلند ای قامت فروتن ایران

ای چهره صمیمی مردم ای یل، یل زمانه ،تعریف واژه شرفی

پولاد پیکرش پولاد عزم و همت ایران بود.

در سینه ستبر و فراغش در پرچمی که با فته ز ابریشم سرشک

با تند باد خشم و صلابت مهر و وفا ی خلق به جولان بود

اینگونه در نهایت و فرجام پهلوان در راه زندگانی فردای مردمان

مطالب مرتبط :

به مناسبت شهادت تختی ـ ۱۶ ۱۰ ۱۳۹۷

رویداد تاریخی ۱۷دی یادآور شهادت بلندآوازه‌ترین قهرمان ورزشی ایران، غلامرضا تختی

جهان پهلوان غلامرضا تختی در سالگرد جاودانگی اش

جهان پهلوان غلامرضا تختی در سالگرد جاودانگی اش