آسوشیتدپرس: مشاور امنیت کاخ سفید بر کمپین فشار حداکثری بر رژیم ایران تاکید کرد

اندازه متن
Aa Aa

آسوشیتدپرس: مشاور امنیت کاخ سفید بر کمپین فشار حداکثری بر رژیم ایران تاکید کرد

رابرت اوبراین(O’Brien)  مشاور امنیت ملی کاخ سفید در سه کانال تلویزیونی برکمپین فشارحداکثری بر رژیم ایران تأکید کردوگفت:

رژیم ایران براثر تحریمهای اقتصادی تحت فشار زیادی است و

قطع منابع نفتی آن را به وضعیت خفگی رسانده است.  این رژیم به خاطر فشار حداکثری و همچنین  بی لیاقتی در حال وارفتن و از هم گسستن است و

مردم ایران کاسه صبرشان لبریز شده است.

اوبراین گفت مردم ایران بزودی این توان را خواهند داشت

حکومتی را که می خواهند انتخاب کنند و توسط رهبرانی که خودشان انتخاب می کنند حکومت شوند