تمدید لیست تروریستی شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا

اندازه متن
Aa Aa

تمدید لیست تروریستی شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا

تمدید لیست تروریستی شورای وزیران خارجه  اتحادیه اروپا

ادارة امنیت داخلی وزارت اطلاعات رژیم آخوندی

و سعید هاشمی مقدم معاون وزیر اطلاعات

اسدالله اسدی دیپلومات تروریست رژیم آخوندی

پاسدار عبدالرضا شهلایی و پاسدار علی غلام شکوری

 تمدید لیست تروریستی شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا

شورای وزیران اتحادیة اروپا لیست‌گذاری تروریستی ادارة امنیت داخلی وزارت اطلاعات رژیم آخوندی

و سعید هاشمی مقدم معاون وزیر اطلاعات و شماری از سرکردگان پاسداران و

دیپلومات تروریستهای رژیم را تمدید کرد

اسدالله اسدی دیپلومات تروریست رژیم آخوندی

که به‌جرم بمبگذاری در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس در بلژیک زندانی است و

هم‌چنین پاسدار عبدالرضا شهلایی و پاسدار علی غلام شکوری، حامد عبداللهی،

منصور عرب سیار  و شماری از گروههای تروریستی وابسته به نیروی قدس و سرکردگان آنها

در لیست اتحادیة اروپا قرار دارند

اتحادیه اروپا روز ۱۳ژانویه ۲۰۲۰ اعلام کرد: 

شورای وزیران اتحادیه اروپا لیست تروریستی اتحادیه اروپا را که افراد، گروهها و نهادهایی که

مشمول اقدامات محدود کننده با هدف مبارزه با تروریسم هستند، تمدید کرد.

افراد، گروهها و نهادهای درج شده در این لیست مشمول انجماد منابع مالی و

سایر داراییها در اتحادیه اروپا هستند. همچنین برای گردانندگان اقتصادی اتحادیه اروپا ممنوع است

که منابع مالی و منافع اقتصادی در دسترس این افراد  قرار بدهند….

شورای وزیران اروپا در ابتدا این لیست را بعنوان اجرای قطعنامه ۱۳۷۳ مورخ سال ۲۰۰۱

متعاقب حملات تروریستی یازده سپتامبر ۲۰۰۱ تشکیل داد.

این شورا لیست را بصورت نوبه ای حداقل هر شش ماه یکبار بر مبنای

یک تبادل اطلاعات منظم بین کشورهای عضو مورد بررسی قرار میدهد