دیلی۲۰: وزارت خارجه آمریکا منع دیپلماتهای آمریکایی از دیدار با مجاهدین را لغو کرد

اندازه متن
Aa Aa

دیلی‌۲۰:‌ وزارت خارجة آمریکا روز یکشنبه‌‌ ۱۲ژانویه دستورالعمل

 منع دیپلوماتهای آمریکایی از دیدارهای بدون اجازه با سازمان مجاهدین را لغو کرد

دیلی ۲۰نوشت:‌ وزارت خارجة آمریکا روز یکشنبه ۱۲ژانویه طی تلگرامی به‌پستهای دیپلوماتیک خود،

دستورالعمل ۷ژانویه مبنی بر منع دیپلوماتهای آمریکایی از دیدارهای بدون اجازه با سازمان مجاهدین را لغو کرده است

تلگرام۱۲ژانویه وزارت خارجة آمریکا می‌نویسد:

«پستهای دیپلوماتیک باید از فرصتهایی که برای ملاقات و فراگیری از اعضای جامعة تبعیدیان ایرانی پیش بیاید استقبال کنند….

بعد از ۴۰سال سرکوب و خشونت … نه غرور تاریخی مردم ایران و نه اراده آنها برای گرامیداشت آن

در مواجهه با بدرفتاریهای جمهوری اسلامی از بین نرفته است»

تلگرام به روشنی توجه دیپلوماتهای آمریکایی را به‌این حقیقت جلب کرده است که:

«منافع و اهداف تمامی گروه‌های اپوزیسیون ایرانی همسو با اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا نیست»

دیلی بیست می‌افزاید دستورالعمل ۷ ژانویه در مورد مجاهدین

توسط یکی از کارمندان قدیمی که از دوران اوباما در وزارت خارجه کار میکرده، نوشته شده بود و موجب خشم در کنگره شد و  اعتراضات را برانگیخت

دررأس اعتراضهای شخصیتهای برجستة آمریکایی، هشدار رودی جولیانی بود که از فاکس نیوز منتشر شد.

جولیانی از وزارتخارجه خواست بیدار شود و به‌جای آن‌که نگران گروههای مخالف ایرانی

مانند مجاهدین باشد قویاً و با قدرت در برابر رژیم آخوندی از آنها حمایت کند

جولیانی خاطر نشان کرد که از سفر چند روزة تابستان خود به‌آلبانی عکسها و اسناد قابل توجهی آورده است