بلوفهای احمقانه سرکرده سپاه خامنه‌ای در بوشهر

اندازه متن
Aa Aa

بلوفهای احمقانه سرکرده سپاه خامنه‌ای در بوشهر

بلوفهای احمقانه سرکرده سپاه خامنه‌ای در بوشهر

درحالیکه فضاحت موشک پرانی نمایشی رژیم به پایگاه آمریکایی درعراق

همراه با جنایت هولناک ساقط کردن هواپیمای مسافری با موشکهای سپاه پاسداران، عالمگیر شده است،

سرکرده سپاه خامنه ای با بلوفهای احمقانه در بوشهر تلاش کرد نیروهای روحیه باخته رژیم را سرگرم کند:

دشمن همه عرصه‌ها را به جنگ تبدیل کرد

دشمن تمام توان عملیاتی خود را به کار برد تا قلبها را بلرزاند

آنها بر طبل جنگ می‌کوبیدند تا با ارعاب و ترساندن

از انتقام سخت ملت خود را نجات دهند، اما آن عملیات استثنایی تاریخ  ترانزیشن همه محاسبات دشمن را در هم فرو ریخت

طبل جنگ خاموش شد پروژه جنگ بسته شد

باز هم هشدار می دهم همه اشرار عالم بفهمند از شرارت دست بردارند

رژیمهای متحد مراقب باشند اشتباه آمریکا را تکرار نکنند