فاجعه سیل در سیستان و بلوچستان و بی اعتنایی رژیم

اندازه متن
Aa Aa

بی اعتنایی رژیم آخوندی به فاجعه سیل در سیستان و بلوچستان

نگاهی به آخرین وضعیت هموطنان سیل زده در استان سیستان و بلوچستان

در حالی‌که خامنه‌ای در ۱۰روز اخیر بودجه‌های میلیاردی رافاجعه سیل در سیستان و بلوچستان و بی اعتنایی رژیم

برای جنازه گردانی سردژخیم قاسم سلیمانی و نیروی تروریستی قدس

هزینه کرده و اختصاص داده است،

هموطنان سیل‌زده ما در سیستان و بلوچستان حتی از تأمین آب و غذا محروم هستند.
خلیفه ارتجاع در نمایش جمعه از هر دری سخن گفت اما هیچ اشاره‌یی به این فاجعه نکرد. آخوند روحانی نیز بعد از هشت روز در یک تور نمایشی راهی این استان شد.

بر اساس آخرین گزارشها در جریان سیل اخیر ۴۰درصد منازل شهری و روستایی تخریب شده است. برخی آمارها حاکی از تخریب ۲۰تا۱۰۰درصدی ۲۰هزار منزل مسکونی است. با گذشت ده روز راه ارتباطی ۱۰۰روستا هم‌چنان قطع است.
بخش کشاورزی بیشترین آسیب را دیده است. رسانه‌های حکومتی با وجودی که تلاش می‌کنند ابعاد فاجعه را کوچک جلوه دهند به خسارت ۱۱۰۰میلیارد تومانی تنها به بخش کشاورزی اعتراف کرده‌اند.

مطالب مرتبط

ابعاد و علل خسارات سیل در سیستان و بلوچستان و اقدامات رژیم

فاجعه سیل در استان محروم سیستان و بلوچستان / سخنان مریم رجوی