فعالیت‌های کانون‌های شورشی – قیام ایران

اندازه متن
Aa Aa

قیام ایران – فعالیت‌های کانون‌های شورشی

نگاهی به فعالیتهای کانونهای شورشی در شهر های مختلف میهن

تهران:

سه تن از هواداران در پارک با پلاکارد پارچه‌ای بزرگ فعالیت‌های کانون‌های شورشی - قیام ایران

که روی آن نوشته شده است: ‌۳۰دی سالروز آزادی مسعود امید خلق و میهن از زندانهای شاه خائن مبارک باد هواداران سازمان مجاهدین / نفرات با هم شعار می‌دهند: سی دی گرامی باد برادر مسعود حاضر حاضر حاضر

تبریز:

۴تن از هواداران در کوه و برف با یک پلاکارد بزرگ جلوی آنها

که نوشته شده است: ‌ خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست از تبارش اینک ارتشی به‌پا است

اهواز

۴تن از خانمهای هوادار با تراکتهایی که شعار: ۳۰دی سالروز آزادی برادر مسعود به خلق ایران مبارک و خلق جهان بداند مسعود رهبرماست دی ۹۸/ خانمها شعار می‌دهند: خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست -شورشی جنگاور حاضر حاضر تا آخر

تهران

دو تراکت در دست دو هوادار مجاهدین که روی آنها نوشته شده است: آزادی برادر مسعود به شما مجاهدین اشرف۳مبارک دی ۹۸به‌مناسبت ۳۰دی سالروز آزادی برادر مسعود دی ۹۸و خانمها شعار می‌دهند سی دی مبارک ایران رجوی رجوی ایران

مطالب مرتبط

فعالیت‌های کانون‌های شورشی – قیام ایران

فعالیت کانون‌های شورشی و گرامی داشت ۳۰دی در شهرهای میهن – ۳۰دیماه