مریم رجوی: همدردی عمومی و اعتراض هر چه بیشتر در آستانه چهلم جان باختگان هواپیمای مسافربری اوکراین

اندازه متن
Aa Aa

مریم رجوی: همدردی عمومی و اعتراض هر چه بیشتر در آستانه چهلم جان باختگان هواپیمای مسافربری اوکراین

مریم رجوی:

 در آستانة چهلم جان باختگان هواپیمای مسافربری اوکراین

 به همدردي عمومي و اعتراض هر چه بيشتر

 عليه رژيم دجال آخوندي فرا می خوانم