به یاد خسرو و کرامت‌الله – دکتر خسرو شهریاری

به یاد خسرو و کرامت‌الله – دکتر خسرو شهریاری