شیوع بیماری کرونا در ایران

اندازه متن
Aa Aa

نگاهی به شیوع بیماری کرونا در ایران و پیامدهای آن

گفتگو با دکتر خسرو نیک ذات

سازمان «شاخص امنیت بهداشت جهانی» (ghsindex.org) در سال شیوع بیماری کرونا در ایران۹۷

برآوردی در رابطه با آمادگی ۱۹۵کشور جهان در زمینهٔ نحوهٔ مقابله با ویروس واگیردار منتشر نمود. در این تحقیقات، تمامی کشورها بر اساس میزان آمادگی آنها در جهت مقابله با گسترش یک بیماری واگیردار ارزیابی و رده‌بندی شدند، بالاترین نمره در این شاخص گذاری عدد ۱۰۰است و بر همین اساس کشورها رتبه‌بندی می‌شوند. منظور از میزان آمادگی هر کشور، تمهیداتی است که در مبارزه با اپیدمی یک بیماری واگیردار فراهم نموده است.

در تحقیقاتی که شاخص امنیت بهداشت جهانی انتشار داده است، رژیم آخوندی بیش از ۳۷.۷ امتیاز به دست نیاورد و در رتبه‌بندی جهانی در مقام ۹۷ قرار گرفت. رتبه ۹۷ رژیم آخوندی نشان از عدم آمادگی آن در مقابله با یک اپیدمی فراگیر است و می‌توان بهتر درک کرد که چرا رژیم در مقابله با گسترش ویروس کرونا نتوانست اقدامات لازم را انجام دهد؛ و حتی با وجود موارد مشکوک به این بیماری، همه شواهد را انکار کرده و با دادن اطلاعات غلط همان مسیری را رفت که در جریان سقوط هواپیمای اکراینی طی کرده بود.

مطالب مرتبط

شیوع ویروس کرونا در ایران

رژیم آخوندی و ویروس کرونا