کسادی حوزه های انتخاباتی رژیم در شهرهای مختلف – ۲ اسفند ۹۸

اندازه متن
Aa Aa

کسادی حوزه های انتخاباتی رژیم در شهرهای مختلف – ۲ اسفند ۹۸

بابل – ۴۰ دستگاه – کسادی بازار انتخابات رژیم- ۲  اسفند ۹۴

اینجا بابل ۴۰ دستگاه ملت همه رای به سرنگونی داده اند

خبرنگار سیمای آزادی

 اهواز – کسادی انتخابات شعبه ۸۵ – ۲ اسفند ۹۸

خبرنگار سیمای آزادی هستم  هیچکی به فکر رای دادن نیست ساعت چهار و نیم بعدازظهر شعبه ۸۵ هیچکی به فکر  رای دادن نیست همه به فکر سقوطند انشاءالله که رژیم سقوط بشه.

خبرنگار سیمای آزادی

 یزد – کسادی انتخابات خیابان ۲۲ بهمن – ۲ اسفند ۹۸

خیابان ۲۲ بهمن ناحیه مقاومت بسیج کارگری ، هیچکی برای رای نیامده همه جا خلوت.

خبرنگار سیمای آزادی

 آبادان – شعبه مسجد صاحب الزمان – ۲ اسفند ۹۸

اینجا آبادان است شعبه مسجد صاحب الزمان خیابان ۳۰ متری حوزه را چک کردم یک صندوق بوده جمعیت هم کمتر از ده نفرند تا ۵ نفر رای من سرنگونیه.

خبرنگار سیمای آزادی

 میبد – کسادی انتخابات رژیم – ۲ اسفند ۹۸

ستاد انتخاباتی بازهم خالیه خالی ساعت یک ظهر رای مردم شده رای سرنگونی دولت و حکومت

خبرنگار سیمای آزادی

 کرج – بلوار عدل حوزه انتخاباتی مسجد امام حسن- ۲ اسفند ۹۸

اینجا مسجد امام حسن است یکی از حوزه های اخذ رای در کرج خانم مریم رجوی فرمودند تحریم انتخابات فریضه ملی و پیمان ملت ایران هست با شهدای آبانماه امروز می بینید که بساط این نمایش چقدر کساد است و مسخره شده است  خبرنگار سیمای آزادی کرج.

خبرنگار سیمای آزادی

 تهران – نارمک – کسادی انتخابات رژیم – ۲ اسفند ۹۸

سلام من خبرنگار  سیمای آزادی هستم الان ساعت ۳ بعداظهر به وقت تهران است همانطور که می بینید در یکی  حوزه های انتخابی نارمک دو نفر هستند که به مجلس ارتجاع رای بدهند.

 مشهد – مسجد امام رضا – کسادی بازار انتخابات- ۲ اسفند ۹۸

بلوار  پیروزی ۱۵ مسجد امام رضا اینم  داخل مسجد که هیچکس نیست.

خبرنگار سیمای آزادی

 سنندج – کسادی بازار انتخابات رژیم – ۲ اسفند ۹۸

 سنندج ۲ اسفند ۹۸ خیابانو  خالی رای ما سرنگونی خبرنگار سیمای آزادی  سنندج

مسجد قبا سنندج دیگه شلوغترین حوزه باید باشه تو سنندج متاسفانه  و خوشبختانه اینجا خلوته متاسفانه برای ولی فقیه

خبرنگار سیمای آزادی

هیچکس نیست برای انتخابات، رای ما رای رای سرنگونی خودتون نگاه کنید مردم

خبرنگار سیمای آزادی

 اروند کنار – کسادی انتخابات – ۲ اسفند ۹۸

خبرنگار سیمای آزادی اروند کنار هیچکسی نیست الان هیچکس نیست بعدازظهر ساعت  ۱۷ و ۱۹ دقیقه