تیراژه نوروزی- پاکسازی ویروس ولایت درهمه لحظات

اندازه متن
Aa Aa

پاکسازی ویروس ولایت درتمامی لحظات

بهار جان چقدر خاکی آمدید ازراه چقدر پا ک وصمیمی بدون شوکت جاه

پیاده این همه راه را چگوه طی کردید زبادوبرف زمستان بدون چتر وکلاه

خطوط چهره تان میدهد خبر زغمی

زلاله ها که خزان کشتشان بدون گناه

ولی بخاطرما بازراه پیمودید.گذشته ای زسرما سوزوساز سیاه

سلام برشما درنوروز ۹۹ تیراژه رنگین کمان هنر قصد دارد لحظاتی خوب رابرای شما فراهم بکند

با این امید که تلخی این ایام با پاکسازی ویروس ولایت برهمه ماشیرین بشود.

ازشما میخواهم همراه ما باشید با شعر وموسیقی وسینما

مطالب مرتبط

وخیم بودن وضعیت معیشتی کارگران و بحران کرونا زنگ خطر برای رژیم آخوندی

با درود کانونهای شورشی به روانهای پاک شهیدان و جانباختگان ویروس ولایت -۲۹اسفند۹۸

مریم رجوی: نوروز شهیدان قیام در جنگ سرنوشت مردم ایران با کرونای ولایت، پیروز و مبارک!