وزیر بهداشت آلمان علت ممنوعیت پروازها از ایران به آلمان را عدم شفافیت رژیم درباره کرونا اعلام کرد

اندازه متن
Aa Aa

وزیر بهداشت آلمان علت ممنوعیت پروازها از ایران به آلمان را عدم شفافیت رژیم درباره کرونا اعلام کرد

ینس اسپان وزیر بهداشت آلمان فدرال گفت:

“ما در آلمان محدودیت های سختی را برای مقابله با این بیماری همه گیر اعمال می کنیم،

از اینرو نمی توانیم اجازه پرواز از این منطقه پرخطر را بدهیم

خبرگزاری آلمان نوشت :

وزیر بهداشت آلمان بر اساس قانون حفاظت در مقابل بیماریهای عفونی، این فرمان را صادر کرد. وی تصریح کرد: وقایع در ایران بسیار غیر شفاف است.

مطالب مرتبط:

تدابیر کشورهای انگلستان، آلمان، فرانسه و تونس برای مقابله با بیماری کرونا

ممنوعیت پروازها از ایران به آلمان