کرونا و دروغ درمانی آخوند روحانی – روی خط

اندازه متن
Aa Aa

روی خط – کرونا و دروغ درمانی آخوند روحانی-۱۶فروردین۹۸

درخدمت شما عزیزان هستیم با یک روی خط دیگر ونگاهی به رسانه های مقاومت

این روزها که همه جا بحث کرونا مطرح هست یکی ازابعاد برجسته آن دروغگویی و وقاحت وشیادی آخوندها است

اما راستی چه چیزی میتواند وقیحانه تر از دروغهای سران رژیم وبخصوص آخوند روحانی شیاد باشد.

سایت مجاهد

سایت مجاهد سخن روز خودش را به این موضوع اختصاص داده

که عنوانش هست آرایش وپیرایش دروغ دراین مقاله به این می پردازیم

که یکی از مزدوران رژیم بانام حق دوست که یکی ازمهره های وزارت بهداشت رژیم است

درتلویزیون حکومتی مشغول ماله کشی دروغها دررابطه با کرونا هست

وعنوان کرده که خیلی از افراد که بدلیل کرونا فوت شده اند

عادی جلوه دادن فوت شدگان

اما دلایل دیگری برای مرگ آنها عنوان شده واین را کاملا موضوع عادی جلوه داده

وگفته که درسایر کشورها هم با چنین پدیده ای روبرو هستیم وفقط مختص ایران نیست

واین نقص را می پذیریم ونمی توانیم روی تعداد فوت شدگان کرونا قسم بخوریم.

مطالب مرتبط

کرونا در ایران – ارتباط مستقیم – گسترش کرونا در زندان‌ها – قسمت اول تا ششم

فاجعه کرونا و گرسنگی و«پتانسیل اعتراضی شدید»مردم