همراه با هنرمندان مقاومت – پیام همبستگی گیسو شاکری

اندازه متن
Aa Aa

پیام همبستگی گیسو شاکری با کانون‌های شورشی، پزشکان، پرستاران، کادر درمانی و خانواده قربانیان کرونا

همصدا با مردم ستمدیده ایران

این فهرست متخصصان و افرادی است که وجودشان میتوانست هر روز جان دهها نفر را نجات دهد .همراه با هنرمندان مقاومت – پیام همبستگی گیسو شاکری

سرمایه های جبران ناپذیری که با وجود رژیم فاسد و دیکتاتوری مذهبی جمهوری اسلامی

به سادگی پر کشیدند واز میانمان رفتند و به کلامی دیگر قربانی فساد و دروغ و حیله این حکومت شدند.

حکومتی که خود مهلک ترین ویروس در حال گسترش عصر حاضر است.حکومتی که گذشته از دروغ ها

و پنهانکاری هایش درباره نقطه آغازو گسترش ویروس کشنده کرونا یا COVID ۱۹، نتوانست

و یا حتی نخواست که با در اختیار گذاشتن حداقل امکانات حفاظتی از جان و تخصص این عزیزان محافظت کند. مردم عادی و کارتن خواب و بی سرپناه و زندانیان سیاسی و …که در این میان جای اسف بار خود را داشته و دارند.
این رژیم جنایتکار حتی وقیحانه امکاناتی که کشورهای دیگر در اختیارش گذاشته بودند بی توجه به نیازهای حیاتی مردم و بیمارستانهای ایران، به گروه ها و دولت های دست نشانده اش سخاوتمندانه تقدیم کرد و این همه برای حفظ قدرت و اشاعه بنیادگرائی اش .

این هم پرونده ی دیگری برای به محاکمه کشاندن این رژیم در یک دادگاه بین المللی به اتهام جنایت دیگری علیه بشریت . آیا راه دیگری جز شورش و سرنگونی این رژیم و ایجاد نظامی دمکراتیک و آزاد برای تکرار نشدن این گونه فجایع و جنایات وجود دارد؟

مطالب مرتبط

پیام همبستگی با قیام مردم ایران

گیسو شاکری : نگاهی به بخشی از سرمایه های پر ارزش اما از دست رفته ایران