برای زنده ماندن باید که زندگی کردبرای زندگی کردن بادی مرد

اندازه متن
Aa Aa

تیراژه۲۲-برای حیات باید که زندگی کرد برای زندگی کردن بایدمرد-۳اردیبهشت۹۹

برای حیات باید که زندگی کرد برای زندگی کردن باید مرد.

این فلسفه حیات کسانیکه جانشان را کف دستشان میگیرند

ودرراه آزادی قدم برمیدارند

ازاسپارتاکوس گرفته تا بولیوار از باسکرویل آمریکایی که درجنبش مشروطه ایران کنار ستارخان می جنگید

تا میرزا کوچک خان جنگلی از حسین ابن علی تا مصدق وتا محمد حنیف نژاد

وتا مجاهدان ومبارزان امروز.

میگویند طول حیات  مهم نیست مهم عمق ان هست

وبراستی چه کاری مقدستر ازاینکه همین عمق را هنر به تصویربکشد.

وآن را برجسته وپر رنگ بکند

سلام به شما دریک تیراژه دیگردرخدمتتان هستیم.

ورکینک کلاسیو یا قهرمان طبقه کارگر اسم ترانه ای است از جان لنون

که بعنوان یکی ازقطعات اولین آلبوم اش بعداز پایان حیات گروه بچلسز منتشر شد.

متن ترانه روایتی است از تبعیض واختلاف طبقاتی

که حرکت یک شخصیت از طبقه کارگر به طبقه متوسط را نشان میده

شیوه اجرای ترانه قهرمان طبقه کارگر توسط جان لنون یاد آور ترانه اربابان جنگ هست

که بابدیلن آن را اجرا کرد بابدیلن یکی افراد تاثیر گذار بر جان لنون بود

تا به امروز خوانندگان وگروه های موسیقی زیادی ترانه قهرمان طبقه کارگر را باز اجرا کردند

نسخه اجرا شده توسط گروه قرین دی از گروههای بزرگ سبک پانکراکت از اجراهای خوب این ترانه محسوب میشود

درزمان انتشارش درسال ۲۰۰۷ صاحب عناوین رده پنجاه وسوم بیل برد هات صد ششمین ترانه پرفروش کانادا

این ترانه زیبا را میشنویم درایام گرامی داشت روز جهانی کاگر .

به محض به دنیا آمدنت آنها تورا حقیر می شمارند

بدون فرصتی به توبه جای همه اش تا زمانی که دردبسیار بزرگ باشد

تواصلا چیزی احساس نمی کنی یک قهرمان طبقه کارگر چیزی است که باید باشد

 

مطالب مرتبط

گرامی داشت روز جهانی کارگر، شورش و قیام علیه کرونای ولایت

گرامی‌داشت روز جهانی کارگر، شورش و قیام علیه کرونای ولایت