مسعود رجوی : سخنرانی به مناسبت سالروز میلاد پیشوای انقلابی بذرافشان در تیره ترین زمان

 

مسعود رجوی : سخنرانی به مناسبت سالروز میلاد پیشوای انقلابی بذرافشان در تیره ترین زمان