برنامه افطار روز نوزدهم ماه رمضان۹۹ – قبل از اذان

اندازه متن
Aa Aa

رمضان۹۹ برنامه افطار روز نوزدهم ماه

برنامه افطار روز نوزدهم ماه رمضان۹۹

در نوزدهمین افطار ماه رمضان به شما سلام می کنیم ،شعری در وصف یاران خدا را در آغاز برنامه تقدیم شما می کنیم
یاران خدا پرده پندار دریدند
یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدند
هر دست که دادند از آن دست گرفتند
هر نکته که گفتند همان نکته شنیدند
فریاد که در گذر عالم خاکی بس دانه کشاندند و بسی دام تنیدند
همت طلب از باطن پیران سحر خیز زیرا که یکی را ز دو عالم طلبیدند
زنهار مزن دست به دامان گروهی کز حق ببریدند و به باطل گرویدند
امروز یاد و سوگ ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام در این افطار رمضان در خاطره تاریخ زنده است اما حقیقتی هم در این روز زنده است که با یاد علی عدالت جویان بسیاری در تاریخ علیه ظالمان به پا خواستند…….

برنامه افطار روز نوزدهم ماه رمضان۹۹

در ادامه افطار روز نوزدهم ماه رمضان۹۹ – قبل از اذان

قطره دل را یکی گوهر فتاد

کان به دریاها و گردونها نداد

اینرا از مثنوی مولانا خواندم و نوشتند که این اشاره ای است به آیه ۷۲ از سوره احزاب که می گوید ما امانت را به آسمان ها و زمین و کوهها عرضه کردیم اما از گرفتن و حمل آن سر باز زدند و تنها انسان آنرا حمل کرد روشن است کهمنظور از امانت همان مسئولیت ،دردمندی و تهعد است تمام حرف و پیام رمضان همین است

راستی برای چیست این بیداری ها و رنجی که انسان در روزه بر خودش هموار می کند اینها برای چیست همه می دانیم که پاسخ این است که پیام رمضان رهایی است رها کردن خود از زنجیرها برای رها کردن جامعه از زنجیرهاست برای نجات خلقی از استبداد و حکومت شقاوت پیشه گان .آنهم در زمانه ای که ستم آخوندهای حکومت ولایت فقیه باعث شده که بیشتر مردم ایران درگیر خط فقر ،دچار بیماری کرونا بشوند و هزاران تن از آنها   به مرگی دردناک جان بدهند

مطالب مرتبط

مسعود رجوی – به مناسبت سالروز میلاد امام حسن مجتبی (ع) پانزدهم رمضان

مجاهد غبار از رخ دین زدود (۸)