دیدگاههای مجاهدین خلق درباره قانون اساسی حکومت علی علیه السلام – سخنرانی مسعودرجوی- ۹۹۰۲۲۲

اندازه متن
Aa Aa

دیدگاههای مجاهدین خلق درباره قانون اساسی حکومت علی علیه السلام – سخنرانی مسعودرجوی- ۹۹۰۲۲۲

 

مطالب مرتبط

علی قدرانسان،نشانه کبیر،خبربزرگ،..وفاروق اعظم-مسعودرجوی -رمضان ۱۳۹۳

مسعود رجوی – حکومت عدل علی – سخنرانی شبهای قدر در مسجد دانشگاه تهران