برنامه افطار روز بیستم ماه رمضان۹۹ – قبل از اذان

اندازه متن
Aa Aa

روز بیستم ماه رمضان۹۹ برنامه افطار  – قبل از اذان

برنامه افطار

محمد پس از مراسم حج آخرین احکام و دستورات الهی را ،

که در سوره معاهده آمده بود به مردم ابلاغ کرد.

و سپس در بازگشت از حجت الوداع در محلی به نام قدیر خم فرود آمد .

در آنجا فرمان داد تا منبری از جهاز شتر بر پا ساختند و علی را با خود به منبر برد .

سپس رو به یاران کرد و گفت آیا من بر مومنان از خود آنها اولاتر نیستم ؟

پاسخ دادند آری یا رسول الله .

سپس پیامبر گفت هر کس که من مولای او هستم علی مولای اوست.

آنگاه دعا کرد به آنکه علی را یاری کند و نفرین بدانکه او را فرو گذارد و دشمن دارد.

و بدین ترتیب با معرفی نمونه ممتاز و متکامل آیین خویش به مردم ،

آنان را برای همیشه در تشخیص و قضاوت حق و باطل هدایت فرمود.

برنامه افطار

در ادامه برنامه افطار روز بیستم ماه رمضان۹۹ – قبل از اذان

رمضان به انسان چی می دهد ؟ ظاهر امر این است که رمضان از انسان می خواهد که چیزی بده .

یعنی نخورد نیاشامد پرهیز بکند و از خودش کم بکند و از نعمتها دست بکشد اما حقیقت این است که

رمضان است که به انسان پرداخت می کند و این انسان است که می گیرد حالا چه چیزی می گیرد؟

پاسخ این است نفس و روانی متعالی .خالص شده ،رها شده و مطمئن و مطمئن یعنی بی بیم و باک و خالی از فرازها و کششها و تزلزلها.

همان عاشقان از خود بیگانه شده و یگانه شده گانی که مولانا به آنها می گوید چون ز خود بیگانه گشتی   تو یگانه مطلقی

بعد از آن خواهی وفا کن   خواه را بیگانه باش .

قطره دل را یکی گوهر فتاد

کان به دریاها و گردونها نداد

مطالب مرتبط

منتخب نشست های رمضان -سلسله آموزش های درونی مجاهدین۱۳۹۲ – مسعودرجوی –

مجاهد غبار از رخ دین زدود (۵)