برنامه سحر روز بیستم ماه رمضان۹۹ – قبل و بعد از اذان

اندازه متن
Aa Aa

برنامه سحر روز بیستم ماه رمضان۹۹ – قبل از اذان

برنامه سحر

همراهان برنامه ویژه سحر های ماه مبارک ماه رمضان سلام بر شما .
امشب یکی دیگر از شبهای قدر و همچنین از شبهای علی علیه السلام است .
علی علیه السلام پیشوای همه رادمردان و شیر زنان راه آزادگی و آزادی بود .
آری آنان که در آتش پیکار رهایی بشر جانفشانی می کنند می دانند که علی که بود .
براستی درد علی را چگونه می توان توصیف نمود؟

و براستی چه کسانی راه پویان راه علی هستند .

هم آنان که جان بی قرار دارند برای نبرد با دشمنان انسانیت و برای تحقق برادری و برابری .
و این چنین با عزم راه پویان علی علیه السلام تاریخ شبهای قدرش را پشت سر می گذراند.

رمضان داستانی از پایداری بر عقیده و استقامت در دفاع از آن داریم داستان مربوط می شود به ایستادگی پیامبر اسلام در برابر آزارهایی که از خانواده خود و بستگانش در معرفی آرمان توحید دید . همچنان که می دانید پیامبر بعد از تبلیغ دین خود بین شماری از یارانش دریافت که هنوز دستور خداوند را در مورد نزدیکان و خانواده خود به اجرا نگذاشته او آنان را یک بار به میهمانی دعوت کرده و آنان را به دین اسلام فراخوانده بود

برنامه سحر

اما به جز علی که نوجوانی ۱۰ ساله بود همه با او مخالفت کرده بودند و با تحقیر و توهین از خانه اش بیرون رفته بودند بار دیگر محمد به فکر افتاد که ساکنان مکه را فرا بخواند که در کوه صفا گرد آیند او اندیشید که همراه مردم مکه اعضای خانواده اش نیز خواهند آمد وقتی مردم آمدند و پیامبر رسالتش را آشکار کرد ابولحب عموی پیامبر که بزرگ خاندان هاشم هم بود سخنان او را بی ارزش خواند و به مردم گفت به حرفهایش گوش نکنید مردم متفرق شدند و جز علی ابن ابی طالب و زید کسی باقی نماند

برنامه سحر روز بیستم ماه رمضان۹۹ – بعد از اذان

مطالب مرتبط

سروده رمضان – تو واقف اسرار من آنگاه شوی

مجاهد غبار از رخ دین زدود (۶)