برنامه سحر روز بیست و دوم ماه رمضان۹۹ – قبل و بعد از اذان

اندازه متن
Aa Aa

برنامه سحر روز بیست و دوم ماه رمضان۹۹ – قبل از اذان

بیداران و همراهان سحرهای رمضان سلام بر شما .

در سحر گذشته ترجمه ای از دعای صباح حضرت علی را شروع کردیم .

و در شگفتی ها ی این دعای آن پیشوای بزرگ تعمل کردیم.

امشب هم به ادامه همین کلمات شگفت علی علیه السلام در راز و نیازهای عمیقش نگاه می کنیم .

علی علیه السلام در ادامه دعای صباح با خدا اینطور می گوید :

خدای من می بینی که من بسوی تو نیامدم مگر زمانی که از جهنم آرزوها رو گرداندم،

و یا زمانی به سررشته های وصل تو دست یازیدم که گناهانم مرا از خانه وصال تو دور کرده بود.

پس بر چه مرکب بدی نفس من سوار شده بود مرکبی از هوسها.

و وای بر او و باز وای بر او بخاطر چنین آرزوهایی که رویاهایی که پیش خودت ردیف کرده بودی.

ای مرگ بر چنین جسارتی که نفس من در برابر سرورش که تو باشی.

برنامه سحر روز بیست و دوم ماه رمضان۹۹ – بعد از اذان

 

مطالب مرتبط

آموزشهای ایدئولوژیکی مسعودرجوی – رمضان ۱۳۹۳ -روزهشتم – قسمت اول ودوم

حاکمی پیروز در آزمایش قدرت