برنامه افطار روز بیست و چهارم ماه رمضان۹۹ – قبل از اذان

اندازه متن
Aa Aa

 روز بیست و چهارم ماه رمضان۹۹ -برنامه افطار

افطار ماه رمضان اذان

برنامه بیست و چهارمین روز رمضان ،

با امید قبول عبادات و روزه ها و نمازهای شما در این ماه برنامه را آغاز می کنیم .

سایه ای داشته باشیم مثل یک بید بزرگ
زیر چتر دلمان عابران خسته راه را لحظه ای بنشانیم
چشمه باشیم بجوشانیم از دلهایمان نوشاکی
که تصلا بدهد سینه هر تشنه لبی را
ابر باشیم بباریم به گلهای دهان بگشوده رو به خورشید بزرگ
زندگی چشم به یاری دارد زندگی را بر پا کنیم .
عشق بدون شک مادر همه تلاشهاست وقتی به هم وطن خودمان عشق می ورزیم .

نخواهیم توانست تحمل کنیم که نیروهای سرکوبگر آخوند ها به هم وطن ستم کنند .و به او زور بگویند

افطار ماه رمضان اذان

از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده که گفت :

هیچ یک از شما نباید نظاره گر ضربات ستمگری باشید .

که با کینه توزی فردی را می زند و هیچ گاه نباید بر قتل و ظلم نسبت به مظلوم سکوت کرد.

و به دفاع بر نخواست بله عشق مادر همه ایستادن هاست.

در شب سالگرد امیر مومنان که نسلهای عدالتخواه جهان همه از یاد او نیرو می گیرند

برای رد شدن از قله شب قدر برای رقم زندن سرنوشتی تازه برای خود و میهن از یاری می گیریم و

با یاد اراده عدالتخواهی علی علیه السلام برنامه افطار امروز را شروع می کنیم

شعله شرف بشریت همیشه در جهان را روشن و فروزان است و در برابر زشتی ها و شقاوتها می ایستد در همه عصرها و در میان همه نسلها .

بله حس حضور شرف در جهان همیشه همراه تاریخ است بی مرگ ترین شعله حقیقت همان فروغ جاویدان عزم و اراده بشری است این شعله ها و این مشعلها چه کسانی هستند؟

مطالب مرتبط

وب نگار – یک قدم تا آزادی – فشار فزاینده بر کارگران زحمتکش میهن در ماه رمضان

فرستادن دانش‌آموزان به قتلگاه کرونا