برنامه سحر روز بیست وچهارم ماه رمضان۹۹ – قبل و بعد از اذان

اندازه متن
Aa Aa

برنامه سحر روز بیست و چهارم ماه رمضان۹۹ – قبل از اذان

روز بیست و چهارم ماه رمضان۹۹ –برنامه سحر

در سحری دیگر با برنامه ویژه ماه مبارک رمضان از سیمای آزادی در خدمت شما هستیم.

می دانید که سالهاست که سحرهای میهنمان و افقهای آن با خون فرزندان میهن گلرنگ می شود.

سالهاست که انقلابیون این وطن را در سحرها تیر باران کردند و یا در سکوت زندانها به دار آویختند.

بنا بر این سحرگاه های ایران زمین در حاکمیت استبدادی شاه و شیخ رنگ خون دارد .

اما علاوه بر رنگ خون رنگ عزم و اراده جان دادن برای آزادی و پایدار ماند هم داریم .

بیشتر از شقاوت دیکتاتور و دجالان دین فروش عزم و اراده قهرمانانی به چشم می خورد.

قهرمانانی که در سحرگاه های زندانها به عزم و تصمیم خودشان برای پایداری بر سر آرمان رهایی مردم در پای تیرک اعدام پای فشردند.

برنامه سحر روز بیست و چهارم ماه رمضان۹۹

آیه های بسیاری در قرآن هست که می گوید به پدیده های طبیعت نظر کنید و در مورد آنها اندیشه کنید اما آیا اغلب ما اینکار را می کنیم

یکی از شاعران عارف معاصر میهنمان بنام سهراب سپهری می گفت تنها با ذورق قدیمی اشراق می شود

در آبهای هدایت روانه شد اما چرا تماشا و شناور شدن و دستها را در جذبه ها شستن.

وقتی ما فارق از دغدغه های شناخت و تنگنای مفاهیم و نیز بر کنار از سوداگری و منافع شخصی دست در کار تماشا می شویم

پنجره های خود را به روی نور می گشاییم .نمی خواهیم جهان را تصاحب و تملک کنیم و یا به میل خویش تغییر دهیم

انسان مسئول از میان روزهای سال ۳۰ روز را آگاهانه با اراده خودش تصمیم می گیرد برای چی؟

برای اینکه مرزی کشیده باشد بین خودش با سایر موجودات .

برنامه سحر روز بیست و چهارم ماه رمضان۹۹ – بعد از اذان

مطالب مرتبط

برنامه سحر روز بیست و یکم ماه رمضان۹۹ – قبل و بعد از اذان

ماه رمضان، ماه تقوای رهایی بخش