برنامه افطار روز بیست و پنجم ماه رمضان۹۹ – قبل از اذان

اندازه متن
Aa Aa

 روز بیست و پنجم ماه رمضان۹۹ – برنامه افطار – قبل از اذان

برنامه افطار روز بیست و پنجم ماه رمضان

فضیلت دستهایت را در یاب مظلومان سرزمینت را دستان تو ریسمانیست از نجات .

دستاویزی برای گریز از دوزخ زمینی شقاوت می شود .

در بیست و پنجمین روز ماه رمضان و در حالی که پنج روز به پایان این ماه ،

و به عید سعید فطر باقی مانده با شما همراه هستیم.

در سوره یونس آیه ۲ اینطور آمده به آنانکه ایمان آوردند.

بخاطر گام صادقانه شان مژده بده .

گامهای صدق انسان از کجا شروع می شود؟

فداکاری و پرداخت به دیگران از ساده ترین گذشتنها شروع می شود.

هر کسی در قدم اول از تمایلات خودش به نفع دیگران می گذرد

در قدم بعد عواطف خود را علاوه بر بستگان و خانواده خودش نثار دایره بزرگتری از مردم می کند

در گام بعد به خانواده های آنها که در راه آزادی و مردم شهید شدند کمک می کنند

چون برایش شهدای راه آزادی ارزش پیدا کردند

زیرا آنها تمام زندگیشان را برای مردم فدا کردند.

برنامه افطار روز بیست و پنجم ماه رمضان

فضیلت دستهایت را در یاب مظلومان سرزمینت را دستان تو ریسمانیست از نجات .

دستاویزی برای گریز از دوزخ زمینی شقاوت می شود .

در بیست و پنجمین روز ماه رمضان و در حالی که پنج روز به پایان این ماه ،

و به عید سعید فطر باقی مانده با شما همراه هستیم.

در سوره یونس آیه ۲ اینطور آمده به آنانکه ایمان آوردند.

بخاطر گام صادقانه شان مژده بده .

گامهای صدق انسان از کجا شروع می شود؟

فداکاری و پرداخت به دیگران از ساده ترین گذشتنها شروع می شود.

هر کسی در قدم اول از تمایلات خودش به نفع دیگران می گذرد

در قدم بعد عواطف خود را علاوه بر بستگان و خانواده خودش نثار دایره بزرگتری از مردم می کند

در گام بعد به خانواده های آنها که در راه آزادی و مردم شهید شدند کمک می کنند

چون برایش شهدای راه آزادی ارزش پیدا کردند

زیرا آنها تمام زندگیشان را برای مردم فدا کردند.

مطالب مرتبط

شهادت حضرت علی علیه السلام – مسعودرجوی – ۲۱رمضان

ماه رمضان، ماه تقوای رهایی بخش