نامه کمیته شهرداران فرانسه به آنتونیوگوترزضرورت اعزام هیات بین المللی برای بازدید اززندانهای ایران

اندازه متن
Aa Aa

نامه کمیته شهرداران فرانسه به آنتونیوگوترزضرورت اعزام هیات بین المللی برای بازدید اززندانهای ایران

نامه کمیته شهرداران فرانسه به آنتونیوگوترز

ضرورت اعزام هیأت  بین المللی برای بازدید از زندانهای ایران

و مداخله دبیرکل برای آزادی امیرحسین مرادی و علی یونسی

و سایر دستگیرشدگان اخیر در وضعیت خطرناک  کرونا

نامه کمیته شهرداران فرانسه به آنتونیوگوترز

کمیته شهرداران فرانسه طی نامه یی به آنتونیو گوترز دبیرکل ملل متحد که توسط ژان فرانسوا لوگاره شهردار منطقه یک پاریس

ژان پیر مولر شهردار مانی آن وکسن امضا شده است،  نوشت: عليرغم اوضاع خطرناك همه گیری کرونا، رژیم ایران به اعدام زندانيان ادامه داده و

با وجود وضعيت وخیم بهداشتي، به ازادي زندانیان تن نمی دهد و برعکس با دستگيريهای جدید ، تلاش می کند از اعتراضات جلوگیری کند.

روز ۱۶اردیبهشت۱۳۹۹قوه قضاييه رژیم ایران اعلام كرد دو دانشجوي نخبه دانشگاه صنعتی شريف بنامهاي اميرحسين مرادي وعلي يونسي را

بدليل روابط انها با سازمان مجاهدين خلق ايران دستگيركرده و اپوزيسيون ايران  اسامي وعكس هاي ۱۸ نفر ديگر را كه با همين اتهام دستگيرشده اند، اعلام كرده است.

ما عميقا نگران بدرفتاري وشكنجه کسانی هستیم كه دستگير شده اند.

بخصوص که در دوسال گذشته شمار زيادي اززندانياني كه درحين تظاهرات دستگير و زنداني شده بودند

در زندان اعدام شده اند و تقريبا درتمامي اين موارد مقامات اعلام كرده اند كه اعدام شدگان خودكشي كرده اند.

نامه کمیته شهرداران فرانسه به آنتونیوگوترز

کمیته شهرداران فرانسه خطاب به دبیرکل ملل متحد ضمن اشاره به اظهارات دژخیم اسماعیلی درباره دودانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی که

برندگان جوایز المپیاد جهانی و کشوری در نجوم بوده اند می افزاید: سخنگوي قوه قضايه گفته است:

انها مي خواستند «دركشور عمليات خرابكارانه انجام دهند». ما موج دستگيريها واعدامهاي مخالفان به ویژه دستگیری دانشجويان نخبه  وشهروندان ايراني را

كه براي مطالبه آزادي درتظاهرات شركت داشته اند، محكوم كرده وخواهان ازادي فوري وبدون قيد وشرط زندانيان هستيم.

ما دبيركل سازمان ملل را ترغيب مي كنم تا براي آزادي دستگيرشدگان و احترام به حقوق بشر وآزادي بيان و آزادي انجمن ها در ايران فراخوان دهد و

خواهان بازديد يك هيئت تحقيق از زندانها هستيم تا از وضعيت زندانيان گزارشي ارائه دهد.

مطالب مرتبط

بیانیه کمیته شهرداران فرانسوی برای یک ایران دموکراتیک-پاریس ۲۱ اوت ۲۰۱۹

نامه کمیته شهرداران فرانسه به آنتونیو گوترز برای آزادی امیرحسین مرادی و علی یونسی و سایر دستگیر شدگان اخیر