برنامه افطار روز بیست و هشتم ماه رمضان۹۹ – قبل از اذان

اندازه متن
Aa Aa

 روز بیست و هشتم ماه رمضان ۹۹ – برنامه افطار – قبل از اذان

برنامه افطار روز بیست و هشتم ماه رمضان

با آرزوی موفقیت و سلامتی همگی شما برنامه ویژه بیست وهشتمین روز ماه رمضان را آغاز می کنیم .

به عید فطر چیزی باقی نمانده است و ما هم آرزو می کنیم .

تمامی این روزهای روزه و عبادت به ثمر خودش ،

که آگاهی و مسئولیت و تهعد و عشق به مردم و آرمان رهایی است بنشیند.

شاعر بزرگ میهن ما سعدی شیرازی آموزگار پندهای عمیق هم بوده ،

که در گلستان خودش قصه هایی دارد که برای همیشه آموزنده است .

علت این ماندگاری نکات بدیع و درسهایی است که همیشه در زندگی به کار می آید .

یکی از این حکایتها اتفاقا به همین هدف روزه یعنی زهد مربوط می شود.

و به اینکه تفاوت زاهد واقعی و زاهد ریاکار و دین فروش چیست ؟

در ادامه برنامه افطار روز بیست و هشتم ماه رمضان ۹۹ – قبل از اذان

قطره دل را یکی گوهر فتاد

کان به دریاها و گردونها نداد

اینرا از مثنوی مولانا خواندم و نوشتند که این اشاره ای است به آیه ۷۲ از سوره احزاب که می گوید ما امانت را به آسمان ها و زمین و کوهها عرضه کردیم اما از گرفتن و حمل آن سر باز زدند و تنها انسان آنرا حمل کرد روشن است که منظور از امانت همان مسئولیت ،دردمندی و تهعد است تمام حرف و پیام رمضان همین است

راستی برای چیست این بیداری ها و رنجی که انسان در روزه بر خودش هموار می کند اینها برای چیست همه می دانیم که پاسخ این است که پیام رمضان رهایی است رها کردن خود از زنجیرها برای رها کردن جامعه از زنجیرهاست برای نجات خلقی از استبداد و حکومت شقاوت پیشه گان .آنهم در زمانه ای که ستم آخوندهای حکومت ولایت فقیه باعث شده که بیشتر مردم ایران درگیر خط فقر ،دچار بیماری کرونا بشوند و هزاران تن از آنها  به مرگی دردناک جان بدهند

مطالب مرتبط

برنامه سحر روز بیست و هفتم ماه رمضان۹۹ – قبل و بعد از اذان

ماه رمضان، ماه تقوای رهایی بخش