برنامه سحر روز بیست و هشتم ماه رمضان ۹۹ – قبل و بعد از اذان

اندازه متن
Aa Aa

 روز بیست و هشتم ماه رمضان ۹۹ – برنامه سحر – قبل از اذان

برنامه سحر روز بیست و هشتم ماه رمضان ۹۹ – قبل از اذان

دوستان سحرهای ماه مبارک رمضان

رمضان رو به پایان است و باید که از این سفر ۳۰ روزه نتیجه بگیریم ،

و دستاوردهایش را برای خود به توشه راه تبدیل کنیم ،

چگونه رمضان مبارک نیکیهایش را به ما می دهد با انتخاب راه رهایی مردم و تلاش در این راه .

در ۴ آیه از سوره آل عمران در مورد راه رهایی بشر و تاریخ پیشوایان توحید ،

و کسانی که همراه با آنها در رکاب آنها می جنگیدند سخن رفته است،

یعنی از همان پیکار مداوم بین اسارت و رهایی و انقلاب و ارتجاع که مبارزات مجاهدان سرزمین ما هم،

ادامه همان مسیر است با نگاهی به این آیات می توان درسهای بسیاری در امر مبارزه گرفت.

در ادامه روز بیست و هشتم ماه رمضان۹۹ – برنامه سحر – قبل از اذان

آیه های بسیاری در قرآن هست که می گوید به پدیده های طبیعت نظر کنید و در مورد آنها اندیشه کنید اما آیا اغلب ما اینکار را می کنیم یکی از شاعران عارف معاصر میهنمان بنام سهراب سپهری می گفت تنها با ذورق قدیمی اشراق می شود در آبهای هدایت روانه شد اما چرا تماشا و شناور شدن و دستها را در جذبه ها شستن.

وقتی ما فارق از دغدغه های شناخت و تنگنای مفاهیم و نیز بر کنار از سوداگری و منافع شخصی دست در کار تماشا می شویم پنجره های خود را به روی نور می گشاییم .نمی خواهیم جهان را تصاحب و تملک کنیم و یا به میل خویش تغییر دهیم

قطره دل را یکی گوهر فتاد

کان به دریاها و گردونها نداد

برنامه سحر روز بیست و هشتم ماه رمضان۹۹ – بعد از اذان

مطالب مرتبط

منتخب نشست های رمضان -سلسله آموزش های درونی مجاهدین۱۳۹۲ – مسعودرجوی –

ماه رمضان، ماه تقوای رهایی بخش