برنامه سحر روز بیست و هفتم ماه رمضان۹۹ – قبل و بعد از اذان

اندازه متن
Aa Aa

برنامه سحر روز بیست و هفتم ماه رمضان۹۹- قبل از اذان

برنامه سحر روز بیست و هفتم ماه رمضان۹۹

با آرزوی قبول طاعات و عبادات شما در این برنامه به ادامه صحبتی که در مورد نقش زنان،

صدر اسلام داشتیم می پردازیم گفته بودیم .

که در صدر اسلام زنان قهرمانی در پیروی از پیامبر و علی علیه السلام بودند.

که به رغم فرهنگ جاهلیت آن زمان و موانع و قوانین عقب مانده آن زمان که علیه زنان وجود داشت .

با الهام از روح و پیام اسلام انقلابی قهرمانیهای بسیار درخشانی کردند .

در سحر گذشته گفتیم معاویه برخی از آنها را به بارگاه خودش خواند تا آنها را به ندامت بکشاند .

و نمونه هایی از مقاومت زنان در برابر معاویه را شرح دادیم .

اما حالا می خوهیم به برخورد گروه دیگری از آنها بپردازیم.

در ادامه برنامه سحر روز بیست و هفتم ماه رمضان۹۹ – قبل و بعد از اذان

ترجمه ای از دعای صباح حضرت علی را شروع کردیم و در شگفتی ها ی این دعای آن پیشوای بزرگ تعمل کردیم امشب هم به ادامه همین کلمات شگفت علی علیه السلام در راز و نیازهای عمیقش نگاه می کنیم علی علیه السلام در ادامه دعای صباح با خدا اینطور می گوید خدای من می بینی که من بسوی تو نیامدم مگر زمانی که از جهنم آرزوها رو گرداندم و یا زمانی به سررشته های وصل تو دست یازیدم که گناهانم مرا از خانه وصال تو دور کرده بود پس بر چه مرکب بدی نفس من سوار شده بود مرکبی از هوسها و وای بر او و باز وای بر او بخاطر چنین آرزوهایی که رویاهایی که پیش خودت ردیف کرده بودی ای مرگ بر چنین جسارتی که نفس من در برابر سرورش که تو باشی.

مطالب مرتبط

وب نگار – یک قدم تا آزادی – فشار فزاینده بر کارگران زحمتکش میهن در ماه رمضان

ماه رمضان، ماه تقوای رهایی بخش