برنامه تیراژه -شاملو گفت شعرحربه خلق است زیرا که شاعران خود شاخه انبوه خلق هستند-۱خرداد۹۹

اندازه متن
Aa Aa

برنامه تیراژه – شاملوگفته امروزه شعر حربه خلق است زیراکه شاعران خود شاخه انبوه خلق هست – اول خرداد۹۹

سلام در برنامه این هفته  تیراژه   این هفته نگاهی داریم به هنرمتعهد انقلابی که با شعری از  شاملو  شروع می کنیم . همیشه گفتیم هنر به معنای پارناسیزم یا هنر برای هنر را کاری برایش نداریم . ما به هنر متعهد ارج می گذاریم وبه آن می پردازیم

شاید برایتان جالب باشد که بدانید که پارناسیز اصلا چه هست واز کجا آمده

پارناس دراساتیر یونانی اسم یک کوه است که ۹دختر ازجمله الهه هنروادبیات علم درآن اقامت دارند

شاعران ونویسندگان مکتب هنر برای هنر درمجله ای بنام پارناس که اسم خودش را از همین کوه گرفته بود

مطالبشان را منتشر میکردند به همین دلیل به تدریج این اسم یعنی پارناس وپارناسیز به مکتبی هنر برای هنر هم گفته شد

این مکتب دربرابر رومانتسیز م قرن ۱۹ ایجاد شد وهدف خودش را رساندن هنر به حد کمال اعلام کرد

پارناسیزم مکتب روماتتسیزم را بیش از حد احساسی وبی توجه به تکنیکها وقوانین زیبا شناسانه میداند

از بنیانگذاران این مکتب میشز تئوفیل کوتیه نام برد

به هر حال این اصطلاح امروزه به معنای بی توجهی به شرایط اجتماعی

به بی دغدغه بودن هنر وجدا قرار گرفتن از تعهد سیاسی واجتماعی بکار میبرد

برنامه تیراژه – شاملو گفته امروزه شعر حربه خلق است زیراکه شاعران خود شاخه انبوه خلق هست – اول خرداد۹۹

هنری که شاملو آن را این طور شاخص گذاری کرده

امروزشعر حربه خلق است زیرا که شاعران خود شاخه ای زجنگل انبوه خلق هستد

.کمک به دیگران محبت کردن به دیگران یک لبخند محبت آمیز به دیگران همیشه یک زنجیره هست

که میتواند ازیک نفر به یک نفر دیگر منتقل بشود

وقتی به دوستان کمکی میکنید تا حالش خوب شود

آن هم میتواند همین احساس را به دیگران منتقل بکند

وقتی کسی که نیازی دارد هدیه ای میدهید آن هم یاد میگیرد که همین رفتار را تکرار بکند

وبه این شکل خوبی مثل حرکت امواج گسترش پیدا میکند

مطالب مرتبط

ما نخست مرگ را برگزیدیم سپس زندگانی را آغاز کردیم – تیراژه

سالروز درگذشت احمد شاملو خورشید درخشان آسمان ادب ایران