برنامه روی خط- تشدید شکاف درهرم حکومت آخوندی بین روحانی و خامنه ای- ۲خرداد ۹۹

اندازه متن
Aa Aa

تشدید شکاف درراس هرم قدرت حکومت آخوندی بین روحانی و خامنه ای – روی خط-۲خرداد۹۹

سلام به همه شما همراهان عزیز امیدوارم که خوب وسلامت باشید وفرصت همراهی با گزارش امروزمان را داشته باشید

درحالیکه به آخرین روزها وساعات ولحظه های مجلس دهم نزدیک می شدیم

فلاحت پیشه اعترافات جالب توجهی کرد که مورد توجه خیلی های قرار گرفت

وموضع گیریهای مختلفی هم بعد از آن انجام شد اما اهمیت آنها چه بود

سخن روز سایت مجاهد درمقاله ای بعنوان فاش گوییهای ته خط همین موضوع را بررسی کرده

بخصوص درسه زمینه اصلی

یکی ۳۰ میلیارد دلاری که به اعتراف فلاحت پیشه رژیم آخوندی صرف حفظ دیکتاتور جنایت پیشه سوریه کرده

موضوع دیگر درآمد ۲۰۰ میلیاردتومنی بنزین که درواقع ازگران کردن بنزین تامین شده

واین سئوال مطرح میشود که ازجیب مردم به کجا میرود

وموضوع دیگر ماهیت خود مجلس ارتجاع که درواقع یک زائیده پرهزینه دراستبداد ولایت فقیه هست

ودرتصمیم گیریهای مهم هیچ نقش جدی نداشته ودرواقع رژیم هدف خودش را پیش می برد وکاری به مجلس ندارد

ویک موضوع کاملا نمایشی هست

یکی دیگر ازموضوعات مورد توجه امروزها درصحنه سیاسی ایران آخوندزده موضع گیری خامنه ای بود

وبعد هم پاسخی که روحانی به آن داد

مقاله صف آرایی سیاسی دربالاترین هرم قدرت به همین موضوع پرداخته

تشدید شکاف درراس هرم قدرت حکومت آخوندی بین روحانی و خامنه ای – روی خط-۲خرداد۹۹

ابتدا مطرح کردن موضوع دولت جوان وحزب اللهی توسط خامنه ای

وبعد هم درخواست استعفای روحانی ازطرف باند خامنه ای

درنقطه مقابل پیشنهاد حزب سازی ازطرف روحانی شیاد که مدعی شد راه حل ایران آینده تشکیل چند حزب برای حفظ نظام هست

وادامه پاتک باند روحانی درموضوع گیریهای بعدی

وپاسخ به این سئوال که علت دور برداشتن روحانی وباند آن چه هست

وسیاست خامنه ای درزمینه انقباض بیشتر به چه سمتی میرود

مطالب مرتبط

مطرح کردن دولت حزب اللهی توسط خامنه ای و بالا گرفتن بحران

آخوندروحانی برخی فکرمی کنندتضعیف دولت تضعیف نظام نیست

سلاطین فساد در ولایت خامنه‌ای