عضو ستادحکومتی مقابله با کرونادرتهران بزرگ: ویروس استان به استان را در می نوردد و رو به صعود است

اندازه متن
Aa Aa

عضو ستادحکومتی مقابله با کرونادرتهران بزرگ: ویروس استان به استان را در می نوردد و رو به صعود است

عضو ستادحکومتی مقابله با کرونادرتهران بزرگ:

ویروس استان به استان را درمی‌نوردد و روند بیماری صعودی است

بازگشایی کسب و کارهای پرخطر بسیار خطرناک بوده است

روند صعودی کرونا در ۱۰استان ایران

حمید سوری عضو ستادحکومتی مقابله با کرونادرتهران بزرگ به خبرگزاری رسمی رژیم گفت:

بازگشایی کسب و کارهای پرخطر در کشور از ششم خرداد ماه هرچند می‌تواند توجیه یا استدلال‌های اقتصادی، اجتماعی و روانی داشته باشد

اما براساس شاخص‌های اپیدمیولوژی بسیار خطرناک بوده و به هیچ وجه قابل دفاع نیست. وی افزود:

اطلاعات مربوط به بستری و مرگ ناشی از کووید ۱۹ که بسیار موثق‌تر از آمارهای ابتلاست،

مؤید این نکته است که ویروس استان به استان کشور را درمی‌نوردد و

در حال حاضر روند این بیماری حداقل در ۱۰ استان صعودی است.

حمید سوری عضو ستاد حکومتی مقابله با کرونای تهران بزرگ به خبرگزاری رسمی رژیم گفت:

«بازگشایی کسب و کارهای پرخطر در کشور از ششم خردادماه هر چند می‌تواند توجیه یا استدلال‌های اقتصادی، اجتماعی و روانی داشته باشد اما بر اساس شاخصهای اپیدمیولوژی بسیار خطرناک بوده و به هیچ‌وجه قابل دفاع نیست».

وی افزود: «اطلاعات مربوط به بستری و مرگ ناشی از کووید۱۹ که بسیار موثق‌تر از آمارهای ابتلاست، مؤید این نکته است که ویروس استان به استان کشور را درمی‌نوردد و در حال حاضر روند این بیماری حداقل در ۱۰ استان صعودی است». (خبرگزاری حکومتی ایرنا ۶خرداد ۹۹)

مطالب مرتبط

بازهم طلبکاری آخوندی و انداختن تقصیرشیوع کرونا به گردن مردم

عضو ستاد حکومتی مقابله با کرونا در تهران: ویروس استان به استان کشور را درمی‌نورد