نامه شماری از سناتورها و پارلمانترهای ایرلند به آنتونیو گوترز: رژیم ایران از پاندومی کرونابرای سرکوب استفاده می کند

اندازه متن
Aa Aa

نامه شماری از سناتورها و پارلمانترهای ایرلند به آنتونیو گوترز: رژیم ایران از پاندومی کرونابرای سرکوب استفاده می کند

نامه شماری از سناتورها و پارلمانترهای ایرلند به آنتونیو گوترز

رژيم ایران از پاندمي  ويروس كرونا

براي سركوب و دستگيري مخالفان استفاده مي كند

حمایت  از فراخوان خانم مريم رجوي براي فرستادن يك هيأت به ايران

به منظور بازدید از زندانها و ملاقات با زندانيان سياسي

احضار سفير رژیم آخوندی و اعتراض به دستگيري دانشجويان ايراني

امير حسين مرادي و علي يونسي و ديگر مخالفان و مبارزان درایران

و تأکید بر آزادی همه زندانيان سياسي و زندانيان عقيدتي در ايران.

رژيم ايران ركورد بسيار وحشتناكي در زمينه حقوق بشر دارد

اعدامهاي جمعي هزاران زنداني سياسي در زندانهاي ايران

به عنوان يك جنايت ادامه دار عليه بشريت محکوم شده است

ابراهيم رئيسي از مسئولان این قتل عام اكنون رئيس قوه قضاييه رژيم است

سناتورها و اعضای پارلمان ایرلند و اعضای پیشین پارلمان اروپا از این کشور طی نامه یی به آنتونیو گوترز دبیرکل ملل متحد و وزیر خارجه ایرلند نوشتند:

گزارشهای اخير از ايران بيانگر اين واقعيت است كه رژيم از پاندمي  ويروس كرونا براي تشديد سركوب و دستگيري مخالفان و حاميان دمكراسي استفاده مي كند…

.ما براين باوريم كه اين تحولات نگران كننده در ايران توجه فوري ما و دخالت مستقيم بين المللي را ضروري مي كند

چرا كه رژيم ايران ركورد بسيار وحشتناكي در زمينه حقوق بشر بخصوص در مورد زندانيان سياسي دارد.

شما از اعدام هاي جمعي هزاران زنداني سياسي در زندانهاي ايران در تابستان ۱۳۶۷مطلعيد،

كه عفو بين الملل و گزارشگر ويژه سازمان ملل در سالهاي اخير از آن  بعنوان يك جنايت ادامه دار عليه بشريت یاد کرده اند.

ابراهيم رييسي از مسئولان این قتل عام  اكنون رئيس قوه قضاييه رژيم ایران است.

پارلمانترهای ایرلندی خطاب به دبیرکل ملل متحد و وزیر خارجه ایرلند براین اقدامات تاکید کرده اند :

-احضار سفير رژیم آخوندی و اعتراض به دستگيري دانشجويان ايراني، امير حسين مرادي و علي يونسي و ديگر مخالفان و

مبارزان درایران و تأکیدبر آزادی فوری این دستگیر شدگان و همه  زندانيان سياسي و زندانيان عقيدتي در ايران.

– حمایت  از فراخوان رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران، خانم مريم رجوي، به دبيركل سازمان ملل و كميسر عالي حقوق بشر و

گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد ايران براي فرستادن يك هيئت حقيقت ياب به ايران براي بازدید از زندانها و ملاقات با زندانيان سياسي

مطالب مرتبط

بیانیه۲۲تن ازنمایندگان پارلمان اروپاضرورت اعزام هیات بین المللی برای بازدیداززندانهای ایران

سناتورها و پارلمانترهای ایرلند: رژیم ایران از پاندمی کرونا برای سرکوب و دستگیری مخالفان استفاده می‌کند