برنامه تیراژه – رنگین کمان شعر و هنر و موسیقی – خرداد۹۹

اندازه متن
Aa Aa

برنامه تیراژه – رنگین کمان شعر و هنر و موسیقی – خرداد۹۹

درتیراژه رنگین کمان  شعر و هنر و  موسیقی خدمت شما هستیم با ما همراه باشید

در برنامه این هفته تیراژه  شما را با هنر و موسیقی  ۷۰۰صد سال پیش یعنی ۵۰۰ سال پیش از داروین جلاالدین محمد بلخی یا همان مولانا آشنا می کنیم

نظریه تکامل را دریک شعر بیان کرده وحتی پا را از ان هم فراتر گذاشته
ازجمادی مردم و نامی شدم وزنما مردم زحیوان سرزدم
جمادی یعنی جمادات یعنی خاک وسنگ وآب میگوید

که ابتدا خاک وسنگ وآب بودم واز آن گذر کردم وبه نما رسیدم

نما درزبان عربی یعنی گیاه ین مو فعل روییدن درزبان عربی هست

پس میگوید از خاک وسنگ وآب به گیاه تبدیل شدم

درنظریه تکامل هم میخوانیم که ابتدا جلبکها بوجود آمدند مولانا ادامه میدهد

ازجمادی مردم ونامی شدم وزنمامردم زحیوان سرزدم

بلی از گیاه به حیوان رسیدم همه میدانیم که بعد ازجلبگها ماهیها وخلاصه حیوانات خلق شدند

مردم از حیوانی و آدم شدم پس چه ترسم کی زمردن کم شدم

پس حیوان هم درتکامل خودش به انسان رسیده

مردم ازحیوانی و آدم شدم وقتی یک کهنه ای ازبین میرود نو جای آن را میگیرد

این قانون تکامل هست پس چرا باید ازتغییر بترسیم

البته مولانا تکامل را درانسان متوقف نمی بیند

واز چیزهایی میگوید که فهمش برای ما سخت هست

مثلا رسیدن به ملک وبه خدا و وآن چه درفهم می آید

حمله ی دیگر به میرم ازبشر تا برآرم ملائیک بال وپر

وز ملک هم بایدم جستن زجو کل شیئ هالک لا وجهه هو

بار دیگر از ملک پران شوم آنکه از اندر وهم ناید آن شوم

پس عدم گردم عدم چون ارغون گویدم انا الیه راجعون
استیف کات تصویر گر وانمیتور انگلیسی جامعه مدرن را بویژه آسیبهایی را که به محیط زیست میزند

به نقد می کشد سبک تصویر گری استیف کات الهام گرفته ازکارتن های ۱۹۲۰ وکتابهای طنز مدرن است

 

مطالب مرتبط

شهر تصویرهای شعری

دانستنیها: آیا تکامل را خدا آفرید-قسمت اول

برنامه تیراژه -شاملو گفت شعرحربه خلق است زیرا که شاعران خود شاخه انبوه خلق هستند-۱خرداد۹۹