برنامه روی خط- ۱۱ خرداد ۹۹ – اعتراف روحانی به شکست درکنترل ویروس کرونا وبالارفتن آمارها

اندازه متن
Aa Aa

برنامه روی خط-سایت مجاهد واشاره به سخنرانی آخوند روحانی نسبت به اعتراف بالا رفتن کروناییها-۱۱خرداد۹۹

سلام ووقت همگی بخیر با شما هستیم با روی خط ونگاهی به رسانه های مقاومت

درسخنرانی اخیر آخوندروحانی وارد فاز جدیدی از وقاحت وشیادی وتناقض بود

سخن روز سایت مجاهد با عنوان روحانی حداکثر بازگشایی

برغم خطرناکترین وضعیت به سخنرانی اخیر آخوند روحانی به اعترافات جالب توجه دراین صحبت ها اشاره کردند

ازجمله اینکه شرایط ازنظر کرونا حتی خطرناکتر از زمان اسفند وفروردین هست

درحالیکه رژیم مدعی بود که اوضاع تحت کنترل هست ودوران سخت را پشت سرگذاشته

اعتراف دیگر این بود که داریم علائمی که داریم کشف میکنیم عددش بالاتر میشود

واین تناقض اشکاررا با آمارهای دروغینی که روزانه حکومت منتشر میکند

ومدعی میشود که آمار پایین می آید نشان میدهد

اعتراف دیگری که دررابطه با این بود که نمی توانیم بگوییم سه روز دیگر یا دو هفته دیگر این ویروس از بین میرود

وویروسی هست که قرارهست ماهها با آن زندگی بکنیم

درحالیکه بارها وعد ه داده بود که به زودی این وضعیت تمام میشود

تا پایان ماه دیگر وتا پایان هفته دیگر وشنبه که می آید اوضاع خوب میشود

اعتراف دیگری این بود که کار امروز از گذشته سخت تر شده

درحالیکه مدعی بودند با دانشی که بدست آوردند توانستند کرونا را کنترل بکنند

وحتی راهها ی درمانی کنترلی آن را بزودی کشف کنند

وتا ماهها ی دیگر این موضوع رفع میشود

نمونه این ضد ونقیض گویی مفتضح آخوند روحانی درحرفهای حریرجی هم دیده می شد

واعتر ف مهم دیگر آخوند روحانی  این بود که علیرغم بالا رفتن آمار های مختلف قربانی کرونا

اما هم چنان بازگشاییها ادامه دارد

وگفت که علیرغم این موضوع قراره که مساجد وپاساژها را بازکنند

مطالب مرتبط

اعترافهای تکاندهنده کارگزاران حکومتی به پیامد مجرمانه بازگشاییها و طلبکاری وقیحانه از مردم

مجله اجتماعی اقتصادی – اعتراف و هشدار سرکردگان نظام آخوندی نسبت به خیزش گرسنگان

روحانی؛ حداکثر بازگشایی، به‌رغم خطرناکترین وضعیت