فعالیت‌های کانون‌های شورشی در شهرهای میهن – ۱۵ خرداد ۹۹

اندازه متن
Aa Aa

۱۵ خرداد ۹۹ – فعالیت‌های کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

نگاهی به فعالیت های کانونهای شورشی در نقاط مختلف میهن

تهران – زاهدان – اندیمشک – قزوین – هشتپر – رشت

آتش زدن عکس خامنه‌ای / مرگ بر خامنه‌ای کانون شورشی ۴۴۰ / آتش زدن عکس

خامنه‌ای / آتش زدن عکس خامنه‌ای و خمینی / لعنت بر خمینی مرگ بر جمهوری اسلامی

مرگ بر خامنه‌ای کانون شورشی ۱۷۰ / آتش زدن عکس خمینی / تو دیکتاتور من آرش

آتش جواب آتش / مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی / مرگ بر خمینی ضدبشر خون آشام

کرج – اصفهان – شوشتر – اردبیل – قم – لرستان – شیراز – تهران

آتش زدن عکسهای خمینی / زنده باد آزادی / آتش زدن و لگد مال کردن عکس خامنه‌ای / مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی / سالمرگ دجال ضدبشر خمینی ملعون مبارک باد / مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی درود بر رجوی. مسعود رجوی: ای دوصد لعنت بر خمینی و خامنه‌ای باد

خواف- بهبهان- رودبار- ورامین – کرمانشاه – جوانرود – همدان – ایرانشهر – اصفهان – بندرعباس – شوش – شهریار – سنندج

آتش زدن عکس خمینی / هندوی بی‌احساس آتش بر قبرت دزد قرن / لعنت بر خمینی / آتش زدن عکس خمینی و خامنه‌ای / مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی / لعنت بر جلاد قرن / سالمرگ دجال ضدبشر خمینی ملعون مبارک باد

کرج

آتش زدن عکس خمینی بنیانگذار نظام قتل‌عام / آتش زدن عکس خامنه‌ای و خمینی . آتش زدن عکس خمینی که زیر آن نوشته شده است لعنت بر خمینی جلاد قرن / آتش زدن عکس خمینی طاغوت دجال تروریست و.

تهران

مسعود رجوی: خمینی در کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲ همدست کاشانی و دربار شاه خائن بود. مسعود رجوی: خمینی برای حفظ نظام آخوندی در جنگ ضدمیهنی یک میلیون جوان ایرانی را به کشتن داد.

مطالب مرتبط

فعالیتهای کانونهای شورشی در سراسر میهن -۱۴خرداد۹۹

فعالیت‌های کانون‌های شورشی در شهرها با شعار، آتشفشان قیام طومار خمینی و خامنه‌ای و رژیم آخوندی را درهم می‌پیچد