اندازه متن
Aa Aa

کریمی قدوسی عضومجلس ارتجاع: ازاین دولت باید تعهدبگیرید که حوادثی مانند حوادث بنزین بوجود نیاید

کریمی قدوسی عضومجلس ارتجاع:

از این دولت باید تعهد بگیرید که امسال دیگر امثال فتنه‌های بنزینی

و امثال اینجور مسایل را بوجود نیاورد

کریمی قدوسی- مجلس ارتجاع ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

در سال ۹۶ پول ملی بشدت سقوط کرد، سقوط کرد، کمیسیون امنیت ملی ( … قطعی دارد) دعوت کرد

از بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اقتصاد و ستاد مبارزه با قاچاق و ارز،

دوستان اگر مایل بودند نوار مستند توی کمیسیون امنیت هست. چرا پول ملی سقوط کرد؟ چرا خزانه خالی شد؟

اینها گزارشات کمیسیون امنیت ملی است. جناب آقای روحانی کتبا، شخصا به رویت ما رسید، دستور داد

به آقای سیف در ظرف سه سال سی و شش و یک دهم میلیارد [۳۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون] دلار ارز خزانه آمد توی بازار، در اختیار کی قرار گرفت؟ در اختیار سه باند قاچاق ارز و کالا و مواد مخدر. به کجا رفت؟ به سلیمانیه عراق سلیمانیه عراق را کی مدیریت می‌کرد؟

آمریکا، رژیم سعودی و ۸۰ تن طلا.  ……..

دومین اتفاق و نقطه عطف تاریک این دولت در اقتصاد فتنه بنزینی بود در حالیکه همه ساله مجلس تصویب می کرد

۱۵ تا ۲۰ درصد به حامل های انرژی قیمت را اضافه کن، نکردید، یک شبه آقای روحانی از خواب بلند شد

دید قیمت بنزین شده ۳۵۰۰ تومان و آن فاجعه در سطح کشور بوجود آمد.

مجلس یازدهم، همکاران از این دولت باید تعهد بگیرید که امسال دیگر امثال فتنه‌های بنزینی و امثال اینجور مسایل را بوجود نیاورد ……..

گزارش آقای نوبخت خیلی خوب ولی ما ندانستیم واقعا در مورد ایران بود، در مورد عراق بود، افغانستان بود،

چون آنچه که ایشون می‌گوید با آنچه که کف  بازار و ارزاق عمومی و قدرت خرید مردم است خیلی تفاوت دارد.

۴۹۰هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی سال ۹۲ بود که این دولت تحویل گرفت.

پایان خرداد امسال حجم نقدینگی به ۲۸۰۰هزار میلیارد تومان می‌رسد جناب آقای نوبخت. ……..

با چه برنامه‌یی این نقدینگی را افزایش دادید. آقای روحانی قهرمان بود،

ولی قهرمانی در برانگیختن مردم که دو مصداق آنرا سال ۹۶ با آن تعداد کشته، سال ۹۸ با آن تعداد کشته و

سقوط ارزش پول ملی، قهرمان می‌خواست، ایشان قهرمان این میدان بود.

مطالب مرتبط

کریمی قدوسی باند رقیب را به حذف تهدید کرد

حمله کریمی قدوسی به آخوند روحانی در مجلس ارتجاع

 

 

کریمی قدوسی عضومجلس ارتجاع: ازاین دولت باید تعهدبگیرید که حوادثی مانند حوادث بنزین بوجود نیاید