تیراژه ۱۵خرداد ۹۹- برای کشته شدگان من جویای مجازاتم برای آنان که وطن را بخون کشیدند

اندازه متن
Aa Aa

برنامه تیراژه- برای این کشته شدگان من جویای مجازاتم برای آنان که وطن را بخون کشیدند-۱۵خرداد۹۹

خاک من گل شود وگل شکفد ازگل من

.تا ابد مهر تو بیرون نرود از دل من

آزادی ای خجسته آزادی مهر تو از قلب ما بیرون نخواهد رفت

تا روزی که چون خورشید برظلمات سرزمین مان تابیدن بگیرد

دوستان سلام وشادباش به همه شما

درجنگ هنری امروز برایتان اشعار وقطعات هنری را انتخاب کردیم

عبارت نه می بخشیم ونه فراموش می کنیم فقط مال ما ایرانیها نیست

مردمان اغلب کشورها درتاریخ خودشان وحتی درشعرها وموسیقی های خودشان

مرزنامه ای مثل این را دارند آن جاییکه دربرابر ظلم دیکتاتورها وجنایت آنها

خواهان محاکمه وبی پاسخ نماندن جنایت میشوند .

ترانه من جویای مجازاتم یکی از این ترانه ها هست

این ترانه ازسروده ای بنام دشمنان الهام گرفته شده دشمنان شیئی هست

از پابلونرودا شاعر شیلیایی واز بزرگان ادبیات جهان که درسال ۱۹۵۰ منتشر شد

واما آهنگ این ترانه توسط ادواردو کاراستکو ساخته شد

کاراستکو یک موسیقی دان خوانند ه فیلسوف واستاد رشته فلسفه

اهل شیلی ویکی از موسسین یک گروه موسیقی شیلیایی هست بنام کیلا پالون

تنظیم این اثر توسط سرجی اورتکا موسیقی دان مشهور شیلیایی انجام شده

این ترانه که توسط گروه موسیقی شیلیایی کیلاپایون

اجراشده درسال ۱۹۷۵ درآلبومیمی بنام به پیش منتشر شده

برای این کشته شدگان کشته شدگان ما

من جویای مجازاتم برای آنان که وطن را به خون کشیدند من جویای مجازاتم

برای دژخیمی که حکم این قتل را داد من جویای مجازاتم برای خیانتکاری که ازاین جنایت بالا کشید من جویای مجازاتم

برای آنکه این فرمان مرگ راداد من جویای مجازاتم برای دژخیمی که حکم این قتل را داد من جویای مجازاتم

 

مطالب مرتبط

 

پرونده – مجاهدین ، کابوس نظام ولایت و راه کارهای رژیم جنایت- ۱۲ خرداد ۹۹

وای اگر از پس امروز بود فردایی!