جنگ و گریز جوانان شورشی بصره با وحوش خامنه ای : حمایت جوانان بغداد و نجف از قیام کنندگان بصره

اندازه متن
Aa Aa

جنگ و گریز جوانان شورشی بصره با وحوش خامنه ای : حمایت جوانان بغداد و نجف از قیام کنندگان بصره

جنگ و گریز جوانان شورشی بصره با وحوش

حمایت جوانان بغداد و نجف از قیام کنندگان بصره

بصره ۲۷ خرداد

سرکوب تظاهر کنندگان با شلیک گلوله های جنگی

گارز اشک آور را به خودشون برگردون، قهرمان

در بصره قیام کنندگان عراقی با برگزاری تظاهراتی خشم خود را علیه وحوش ولایت فقیه در عراق ابراز کردند و

خواستار برکناری  اسعد عیدانی استاندار  مزدور بصره و معاونش شدند

 نیروهای سرکوبگر حکومتی با گلوله  جنگی به‌روی تظاهر کنندگان در بصره آتش گشودند که

بر اثر آن تعدادی از تظاهرکنندگان مجروح شدند.

جوانان شورشی دلیرانه در مقابل نیروهای سرکوبگر ایستادگی کردند و به مقابله با آنها پرداختند.

جوانان شورشی در بغداد و نجف در همبستگی با قیام کنندگان بصره و

در محکومیت سرکوب آنها تظاهرات شبانه برگزار کردند.

آنها بر استمرار قیام تا سرنگونی تمامی باندهای وابسته به رژیم ایران در عراق تاکید کردند

در بصره قیام کنندگان عراقی بنا به گزارش الرافدین سه شنبه ۲۷خرداد با

برگزاری تظاهراتی خشم خود را علیه اسعد عیدانی استاندار بصره و معاونش ابراز کردند.

نیروهای سرکوبگر حکومتی با گلوله جنگی به‌روی تظاهرکنندگان در بصره آتش گشودند

که بر اثر آن تعدادی از تظاهرکنندگان مجروح شدند.

جوانان شورشی دلیرانه در مقابل نیروهای سرکوبگر ایستادگی کردند و به مقابله با آنها پرداختند.

در بصره قیام کنندگان عراقی بنا به گزارش الرافدین سه شنبه ۲۷خرداد با

برگزاری تظاهراتی خشم خود را علیه اسعد عیدانی استاندار بصره و معاونش ابراز کردند.

نیروهای سرکوبگر حکومتی با گلوله جنگی به‌روی تظاهرکنندگان

در بصره آتش گشودند که بر اثر آن تعدادی از تظاهرکنندگان مجروح شدند.

جوانان شورشی دلیرانه در مقابل نیروهای سرکوبگر ایستادگی کردند و به مقابله با آنها پرداختند.

مطالب مرتبط

قیام عراق علیه باندهای تبهکار ولایت فقیه

تظاهرات در بصره و حمایت آن در شهرهای دیگر