فعالیت‌های کانون‌های شورشی و هواداران مجاهدین – بزرگداشت ۳۰خرداد روز شهیدان

اندازه متن
Aa Aa

بزرگداشت ۳۰خرداد روز شهیدان – فعالیت‌های کانون‌های شورشی و هواداران مجاهدین

نگاهی به فعالیت های کانونهای شورشی در نقاط مختلف میهن

۳۰ خرداد۱۳۶۰ هنوز جای مرور دارد. هنوز جای بحث دارد؛فعالیت‌های کانون‌های شورشی و هواداران مجاهدین – بزرگداشت ۳۰خرداد روز شهیدان

چون هنوز زنده است و جاری. و چون جاری است، هنوز روی خط زمان است.

۳۰ خرداد۱۳۶۰ هنوز جای شناختن دارد؛ به‌خصوص در

عصر و زمانه‌ای که انگاری دارد نماد افول آرمانها می‌شود.

۳۰ خرداد یک نقطهٔ درخشش و تکثیر است. درست در امتداد نقاط درخشش و تکثیر در تاریخ ۷۵سال قبل از خودش؛ یعنی از مشروطیت به بعد. پس یک ریشهٔ تاریخی در حافظهٔ ایران‌زمین دارد. چرا؟ بر روی این نقطه و پاسخ به این چرا خواهیم ایستاد. شاید ۳۰خرداد هنوز در نگاه بسیاری از مولودهای پس از ظهورش، ناشناخته است. همهٔ درخشش‌ها و تکثیرهای ناگهانی، دارای وجوه مبهم و ناشناخته هستند. و این عجیب نیست.

مابین ما ز چیست / دریا و کوه و دشت؟

چه کسی می‌تواند ابهام نسل‌های پسا ۳۰خرداد را انکار کند؟ آن کس که نمی‌داند نحله خمینی و وارثانش از ۳۰خرداد به بعد تمام راههای بیان و شناخت و تحقیق را به روی نسل‌های پس از ۳۰خرداد بستند. یقین کنیم که ۳۰خرداد بسیار جای کالبدشکافی دارد تا حق انسانی، حقوق‌بشری و تاریخی‌اش ادا شود. پس خوب است از پشت پنجره‌هایی بنگریم که هم منظرگاههای دیدن و شناختن را دارند و هم ما را سرراست‌تر به ۳۰خرداد ۱۳۶۰ می‌برند. در این نظاره‌گریها می‌خواهیم همراه نسل‌های پس از ۳۰خرداد باشیم که خمینی و خامنه‌ای بین آنها و نسل آفرینندهٔ ۳۰خرداد دیوارها، کوه‌ها، دشت‌های آتش و دریاهای خون کشیده‌اند.

مابین ما ز چیست
دریا و کوه و دشت؟
این موج‌های خون
و این کوه‌های آتش
این بی‌کران صحاری!

مطالب مرتبط

فعالیت‌های کانون‌های شورشی و هواداران مجاهدین – به یاد ندا و صدیقه و کاک حسام – خرداد ۹۹

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن و بزرگداشت ۳۰خرداد روز شهیدان و زندانیان سیاسی