مرثیه خاک در حکومت قتل عام – قسمت دوم

اندازه متن
Aa Aa

مرثیه خاک در حکومت قتل عام – قسمت دوم -۲ تیر ۹۹

مرثیه خاک برنامه ای است در باره محیط زیست . در باره زمینی که روی آن زندگی می کنیم .

هوایی که از آن تنفس می کنیم و طلبعتی کهخ تمام اجزاء آن با زندگی انسان پیوند خورده است .

اگر چه اسم برنامه ما مرثیه خاک است و بازتاب دهنده زخمهای خاک است .

اما اگر تا پایان این برنامه همراه ما باشید آن وقت خواهید دید که ما با مرثیه خاموش مواجه نیستیم .

ما با خشم طبیعت مواجه هستیم همانطور که می بینید اینجا ساختمان بانک جهانی است .

بانک جهانی یا بانک بین المللی توسعه و ترمیم .

یکی از متولیان نظام اقتصادی حاکم بر جهان کنونی و یکی از محورهای ثابت گزارش سالانه،

این بانک جمعبندی و طرح مشکلات زیست محیطی است خوب است،

یک نگاهی به مهمترین محورهای گزارش سالانه این نهاد بین المللی بندازیم ،

تا ببینیم در چه اتمسفری داریم نفس می کشیم.

از قسمت اول برنامه

براستی این چه نفرینی است که میهن ما به آن دچار شده ،خاک سرزمین ما مرثیه خوان کدام درد .

ما قصد داریم در این برنامه به محیط زیست بپردازیم به زخمهای اب و خاک و هوا .

اما اگر موافق باشید در شروع نگاهمان را فراگیرتر کنیم تا بشود مرثیه خاک ،

و آنچه که بر محیط زیست میهنمان رفته را فهم کنیم با ما در این سفر متفاوت همراه شوید .

سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۲ یک روز را به نام روز جهانی محیط زیست نامگذاری کرد .

یک برنامه در ۶۰ محور برای حفاظت از محیط زیست تحت عنوان …… تدوین شد .

و به این ترتیب مقوله محیط زیست ه وارد روزهای رسمی در تقویم ساکنان کره زمین شد .

البته سابقه ارج گذاری انسان به زمین را در صده های گذشته هم می شود دید.

و حتی رد پای چنین اندیشه ای را در کتابهای ارسطو نیز می توان یافت .

اندیشه ای که از درک اهمیت مسئله حفاظت از محیط زیست از دید انسان خبر می دهد .

البته این قبیل نکات در نوشته های اندیشمندان مسلمان نیز به وفور یافت می شود …….

مطالب مرتبط

مرثیه خاک در حکومت قتل عام – قسمت اول

دل‌سوختگی جنگل‌های ایران، در روز جهانی محیط‌زیست