آسوشیتدپرس: سخنرانی مریم رجوی در کنفرانس بین المللی در ۳۰ خرداد در اشرف۳ در آلبانی

اندازه متن
Aa Aa

آسوشیتدپرس: سخنرانی مریم رجوی در کنفرانس بین المللی در ۳۰ خرداد در اشرف۳ در آلبانی

آسوشیتدپرس: سخنرانی مریم رجوی  رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران

در كنفرانس بين‌المللي در ۳۰ خرداد در اشرف ۳ در آلباني

هزاران ایرانی و تعدادي مقام عالی رتبه از ۲۰۰۰ نقطه از سراسر جهان به آن پیوستند

خبرگزاری تصویری آسوشیتدپرس و گتی ایمیجز ۳تیرماه ۹۹ در گزارشی تصویری از

کنفرانس بین‌المللی مقاومت ایران در چهلمین سالگرد آغاز مقاومت سراسری نوشتند:

«مریم رجوی رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران در کنفرانس بین‌المللی اینترنتی در

۲۰ژوئن ۲۰۲۰ در اشرف-۳، آلبانی سخنرانی می‌کند،

مریم رجوی رئیس جمهور شورای ملی مقاومت ایران

جایی که هزاران ایرانی و چندین مقام عالی‌رتبه از ۲۰۰۰نقطه در سراسر جهان به آن پیوستند

تا چهلمین سالگرد آغاز مقاومت سراسری علیه رژیم ایران را گرامی بدارند».

خبرگزاری تصویری آسوشیتدپرس: کنفرانس بین‌المللی مقاومت ایران در چهلمین سالگرد آغاز مقاومت سراسری

کنفرانس بین‌المللی مقاومت ایران در چهلمین سالگرد آغاز مقاومت سراسری

خبرگزاری تصویری آسوشیتدپرس و گتی ایمیجز ۳تیرماه ۹۹ در گزارشی تصویری از کنفرانس بین‌المللی مقاومت ایران در چهلمین سالگرد آغاز مقاومت سراسری نوشتند:

«مریم رجوی رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران در کنفرانس بین‌المللی اینترنتی در ۲۰ژوئن ۲۰۲۰ در اشرف-۳، آلبانی سخنرانی می‌کند،

جایی که هزاران ایرانی و چندین مقام عالی‌رتبه از ۲۰۰۰نقطه در سراسر جهان به آن پیوستند تا چهلمین سالگرد آغاز مقاومت سراسری علیه رژیم ایران را گرامی بدارند».

مریم رجوی - کنفرانس بین‌المللی مقاومت ایران در چهلمین سالگرد آغاز مقاومت سراسری

خبرگزاری تصویری آسوشیتدپرس: کنفرانس بین‌المللی مقاومت ایران در چهلمین سالگرد آغاز مقاومت سراسری

مطالب مرتبط

آسوشیتدپرس: اپوزیسیون ایران به مرجان ادای احترام میکند

گزارش تصویری آسوشیتدپرس و گتی ایمیج از کنفرانس بین‌المللی اینترنتی مقاومت ایران