قلبها، واژه‌ها و پیوندها – کانونهای شورشی سمت‌دهندگان و هدایت‌گران قیام مردم ایران

اندازه متن
Aa Aa

کانونهای شورشی سمت‌دهندگان و هدایت‌گران قیام مردم ایران – قلبها، واژه‌ها و پیوندها

نگاهی به نامه‌های دریافتی از کانون‌های شورشی

از سخنرانی مسعود رجوی در میتینگ امجدیه: «مگر ما چه کردیم جز تحمل رنج و اسارت؟ ولی بگذارید

تأکید بکنیم وای به روزی که تصمیم بگیریم مشت را با مشت و گلوله را با گلوله پاسخ دهیم».

سرانجام در ۳۰خرداد مشعل آزادیخواهی با شعار «زنده باد آزادی» در خیابان انقلاب شعله‌ور شد.

جمعیت به ۵۰۰هزار تن رسید اما با فرمان خمینی، سنگفرش خیابان انقلاب با خون نوجوانان گلگون شد.

اسدالله بادامچیان، تسنیم ۷تیر۹۴: «آقای هادی غفاری پرید پشت تیربار و شروع کرد به زدن، حالا نزن و کی بزن!»…

نشریه مجاهد ۳۱خرداد ۱۳۶۰: «راهپیمایی بیش از ۵۰۰هزار نفر از مردم قهرمان ایران در اعتراض به کودتای ضد مردمی مرتجعین به‌ وسیله مزدوران مسلح ارتجاع حاکم به خاک و خون کشیده شد». تصویر ۱۲دختر دانش‌آموز که بدون اسم و مشخصات اعدام شده بودند، منتشر گردید.

روزنامه اطلاعات ۳تیر ۱۳۶۰: «دعوت از خانواده‌ها برای شناسایی اعدام‌شدگان».

نشریه مجاهد ۴تیر ۱۳۶۰: «مردم آگاه و آزاد!

از سردمداران حاکم از این طاغوتیان جدید بپرسید که در کجای جهان، در کدام مجموعه حقوقی و در کدام رویه قضایی و حتی در کدام بیدادگاه آریامهری، بدون تشخیص هویت و اسم و شهرت کسی را به دادگاه برده و به جوخه اعدام تحویل داده‌اند»؟
خزعلی: «در شورای مرکزی حزب جمهوری تصویب شد که کاری کنیم تا مجاهدین خلق دست به سلاح ببرن تا سرکوبشون کنیم».

وقتی مجاهدین همه راههای مسالمت را آزمایش کردند، ایستادند و با فدای همه‌ چیزشان بهای آزادی را با سنگین‌ترین قیمت پرداختند تا مقاومت انقلابی به عالی‌ترین ثمره خود در ارتش آزادی‌بخش ملی ایران و کانون‌های شورشی سمت‌دهندگان و هدایت‌گران قیام ایران بالغ گردید.

مطالب مرتبط

قلبها واژه‌ها و پیوندها – کانونهای شورشی راهگشا و راهنمای نسل شورش و عصیان

فعالیت کانونهای شورشی در شهرهای میهن