مجله اجتماعی اقتصادی – افزایش خودکشی در ایران تحت فشار فقر و نداری

اندازه متن
Aa Aa

افزایش خودکشی در ایران تحت فشار فقر و نداری – مجله اجتماعی اقتصادی

نگاهی به موضوعات اجتماعی و اقتصادی میهن

متأسفانه یک کارگر زحمتکش میدان نفتی «یادآوران» به نام عمران روشنی مقدم؛

روز چهارشنبه ۲۱خرداد در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق؛ اقدام به خودکشی کرد و جان باخت.

یکی از همکاران این کارگر پیرامون این واقعه دردناک گفت: «داستان عمران روشنی‌مقدم هم از این قرار

است که با توجه به حقوق بسیار کم و ناچیز مؤسسه، که کفاف یک هفته را هم نمی‌کند،

پس از دو ماه تأخیر در پرداخت حقوق، با مؤسسه تماس می‌گیرد و به آنها اعلام می‌کند که دیگر هیچ‌چیزی ندارد که به زن و بچه‌اش بدهد و از تأمین نان شب عاجز است که با جواب حقوق نداریم مواجه می‌شود و متأسفانه تصمیم به خودکشی می‌گیرد و در چاه نفتی (F۱۹) خود را به‌دار می‌آویزد».

یکی دیگر از کارگران این بخش نفتی پیرامون شرایط وخیم معیشتی کارگران اضافه کرد: «ما سال‌هاست که در میدان نفتی یادآوران کار می‌کنیم و در چند ماه گذشته پیمانکار مؤسسه نظم آفرینان قرارداد جدیدی برای ما آورد که باید همگی زیر آن را امضا می‌زدیم، اما به‌دلیل وجود بند‌های غیرعادلانه که اکثرا به ضرر کارگر و به نفع پیمانکار تمام می‌شد و با کوچک‌ترین بهانه‌ای، پیمانکار اجازه داشت ما را از کار اخراج کند و خیلی از مزایا مانند بدی آب و هوا را از ما گرفت،

از امضای آن امتناع کردیم ولی فشارها روزبه‌روز بر ما بیشتر شد و به هر که اطلاع دادیم کسی از ما کارگران حمایت نکرد، و حتی در جلسه‌یی که در فرمانداری هویزه با حضور معاون فرماندار و مسئول حفاظت اطلاعات و رئیس اداره کار هویزه برگزار شد نتیجه‌یی که حقوق کارگران این مؤسسه را تضمین کند، به‌دست نیآمد ».

مطالب مرتبط

کولبران بین چکش فقر و سندان گلوله – مجله اجتماعی اقتصادی

خودکشی کارگر میدان نفتی هویزه تحت فشار فقر و در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق