به آتش کشیدن حوزه جهل و جنایت ضد امام محمدتقی توسط کانون های شورشی – تهران

اندازه متن
Aa Aa

به آتش کشیدن حوزه جهل و جنایت ضد امام محمدتقی توسط کانون های شورشی – تهران

تهران – کانون شورشی۲۹۰

آتش زدن تابلو حوزه جهل و جنایت

اهواز – کانون شورشی۱۶۰

آتش زدن تابلو بسیج ضدمردمی

تهران

مریم رجوی: می‌توان و باید دیکتاتور را سرنگون کرد

مسعود رجوی: در هر کوی و برزن فریاد اعتراض سر دهید ایران فریاد شعله‌ور است مرگ بر اصل ولایت فقیه مرگ بر سپاه و بسیجی کانون شورشی۶۶۹

مسعود رجوی: کانون‌های شورشی دلاور سوگند خورده‌اند بند از بند این رژیم بگسلند زنده باد آزادی زنده باد دمکراسی

مسعود رجوی: شورشگران پیروزی می‌سازند

پاکدشت (تهران)

ایران فردا با مریم رجوی کانون شورشی ۴۵۰ / ایران آزاد با مریم رجوی

آستارا

مرگ بر خامنه‌ای

کرمانشاه

مسعود رجوی: پیروزی با شورشگران است

تهران – کانون شورشی

آتش زدن تابلو حوزه جهل و جنایت

اهواز – کانون شورشی

آتش زدن تابلو بسیج ضدمردمی

تهران

مریم رجوی: می‌توان و باید دیکتاتور را سرنگون کردمسعود رجوی: در هر کوی و برزن فریاد اعتراض سر دهید

ایران فریاد شعله‌ور است مرگ بر اصل ولایت فقیه مرگ بر سپاه و بسیجی کانون شورشی۶۶۹

مسعود رجوی: کانون‌های شورشی دلاور سوگند خورده‌اند بند از بند این رژیم بگسلند زنده باد آزادی زنده باد دمکراسی

مسعود رجوی: شورشگران پیروزی می‌سازند

پاکدشت (تهران)

ایران فردا با مریم رجوی کانون شورشی ۴۵۰ / ایران آزاد با مریم رجوی

آستارا

مرگ بر خامنه‌ای

کرمانشاه

مسعود رجوی: پیروزی با شورشگران است

تهران

مریم رجوی: می‌توان و باید دیکتاتور را سرنگون کرد

مسعود رجوی: در هر کوی و برزن فریاد اعتراض سر دهید ایران فریاد شعله‌ور است مرگ بر اصل ولایت فقیه مرگ بر سپاه و بسیجی کانون شورشی۶۶۹

مسعود رجوی: کانون‌های شورشی دلاور سوگند خورده‌اند بند از بند این رژیم بگسلند زنده باد آزادی زنده باد دمکراسی

مسعود رجوی: شورشگران پیروزی می‌سازند

پاکدشت (تهران)

ایران فردا با مریم رجوی کانون شورشی ۴۵۰ / ایران آزاد با مریم رجوی

آستارا

مرگ بر خامنه‌ای

کرمانشاه

مسعود رجوی: پیروزی با شورشگران است

مطالب مرتبط

قلبها، واژه‌ها و پیوندها – کانونهای شورشی سرنوشت را در میدان عمل رقم می‌زنند

به آتش کشیدن حوزه جهل و جنایت و تابلوی بسیج ضدمردمی در تهران و اهواز