غیظ رئیسی از وزارت خارجه به خاطر ۱۷ هزار ترور توسط مجاهدین و لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران

اندازه متن
Aa Aa

غیظ رئیسی از وزارت خارجه به خاطر ۱۷ هزار ترور توسط مجاهدین و لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران

معاون سرجلاد قضاییه از وزارت‌خارجه رژیم

به‌خاطر ۱۷ هزار ترور توسط  مجاهدین

و به‌خاطر لیست گذاری تروریستی سپاه

دژخیم علی باقری کنی:

بر اساس آمار ۱۷هزار توسط مجاهدین کشته شدند

یک عده‌یی که مدعی حقوق‌بشر هستند به اینها پناه می‌دهند

ولی یک به‌اصطلاح نیروی نظامی مثل سپاه پاسداران

به‌عنوان یک لیست گذاری تروریستی سپاه محسوب می‌شود

باقری کنی معاون آخوند جلاد رئیسی

بر اساس آمارها حدود ۱۷هزار در طول ۴۰سال گذشته توسط  گروه‌های تروریستی

مجری: خیلی عدد زیادی است

علی باقری کنی: توسط گروه‌های تروریستی کشته شدند حالا اینها خیلی‌هایشان مثلا مسئولان و مقامات و اینها نیستند

مثلا فرض کنید که منافقین کسی فرض عکس امام توی مغازه‌اش بوده می‌زدند ترورش می‌کردند می دیدند ریش دارد

ترورش می‌کردند یک کسی عرض به حضور شما که تصور می‌کردند که مثلا به انقلاب دل بستگی دارد

ترورش می‌کردند چطور می‌شود یک عده‌یی که مدعی حقوق‌بشر هستند به اینها پناه می‌دهند به اینها امکانات می‌دهند

به اینها فرصت فعالیت می‌دهند از اینها پشتیبانی می‌کنند از اینها حمایت می‌کنند اما وقتی که از منظر می‌بینیم می‌بینیم

که نه شما نگاه کنید مثلا یک به‌اصطلاح نیروی نظامی مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

این توسط آمریکایی‌ها به‌عنوان یک سازمان تروریستی محسوب می‌شود

به اینها فرصت فعالیت می‌دهند از اینها پشتیبانی می‌کنند از اینها حمایت می‌کنند اما وقتی که از منظر می‌بینیم می‌بینیم

که نه شما نگاه کنید مثلا یک به‌اصطلاح نیروی نظامی مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

این توسط آمریکایی‌ها به‌عنوان یک سازمان تروریستی محسوب می‌شود لیست گذاری تروریستی سپاه

مطالب مرتبط

پرتاب و مرگ مشکوک آخوند قاضی غلامرضا منصوري

وحشت آخوند جلاد ابراهیم رئیسی از اعتراض و خشم مردم