مرثیه خاک در حکومت قتل عام – قسمت سوم

اندازه متن
Aa Aa

مرثیه خاک در حکومت قتل عام – قسمت سوم-۲ تیر۹۹

مرثیه خاک در حکومت قتل عام -در دومین قسمت برنامه مرثیه خاک هم در رابطه با انسان و طبیعت اشاره کردیم و هم از گزارش بانگ جهانی از مشکلات زیست -محیطی و مصادیق آن در ایران تحت حاکمیت آخوندها گفتیم اما این بار قصد داریم سفری به گذشته داشته باشیم و همراه باهم سابقه دست اندازی بشر به طبیعت را مرور کنیم .
با عبور از قرون وسطی و سرعت گرفتن پیشرفتهای علمی انسان فراموش کرد که خودش جزیی از طبیعت است همانگونه که فراموش کرد در دوران تاریک تاریخ چه میزان از طبیعت و قدرت قاهر ان وحشت داشته است همانگونه که فراموش کرد در صده های اخیر چقدر با طبیعت هم بسته و دوست بوده است تا پیش از انقلاب صنعتی انسان و طبیعت رابطه ای هم بسته داشتند.

گزیده ای از قسمت اول و دوم

براستی این چه نفرینی است که میهن ما به آن دچار شده ،خاک سرزمین ما مرثیه خوان کدام درد .

ما قصد داریم در این برنامه به محیط زیست بپردازیم به زخمهای اب و خاک و هوا .

اما اگر موافق باشید در شروع نگاهمان را فراگیرتر کنیم تا بشود مرثیه خاک ،

و آنچه که بر محیط زیست میهنمان رفته را فهم کنیم با ما در این سفر متفاوت همراه شوید .

سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۲ یک روز را به نام روز جهانی محیط زیست نامگذاری کرد .

هوایی که از آن تنفس می کنیم و طلبعتی کهخ تمام اجزاء آن با زندگی انسان پیوند خورده است .

اگر چه اسم برنامه ما مرثیه خاک است و بازتاب دهنده زخمهای خاک است .

اما اگر تا پایان این برنامه همراه ما باشید آن وقت خواهید دید که ما با مرثیه خاموش مواجه نیستیم .

ما با خشم طبیعت مواجه هستیم همانطور که می بینید اینجا ساختمان بانک جهانی است .

بانک جهانی یا بانک بین المللی توسعه و ترمیم .

یکی از متولیان نظام اقتصادی حاکم بر جهان کنونی و یکی از محورهای ثابت گزارش سالانه،

این بانک جمعبندی و طرح مشکلات زیست محیطی است خوب است،

یک نگاهی به مهمترین محورهای گزارش سالانه این نهاد بین المللی بندازیم ،

تا ببینیم در چه اتمسفری داریم نفس می کشیم.

مطالب مرتبط

مرثیه خاک در حکومت قتل عام – قسمت دوم

آتش دشمنی رژیم با جنگل‌های زاگرس